5 důvodů proč se Němci učí česky

5 hlavních důvodů, proč se Němci rozhodnout pro češtinu

Ptáte se, proč se Němci pouštějí do češtiny, když to není světový jazyk a navíc se jedná o jazyk tak výrazně odlišný od jejich mateřštiny.

S největší pravděpodobností je k tomu motivuje jeden z těchto pěti důvodů:

1. Zeměpisná blízkost

Spolková republika Německo a Česká republika mají společnou hranici. Nejblíž to mají do ČR občané spolkových zemí Sasko a Bavorsko, a tak zde je zájem o češtinu největší.

Obyvatelé Saska a Bavorska se setkávají s Čechy více než lidé z jiných částí Německa. Češi k nim jezdí například nakupovat. Někteří Češi do Německu jezdí pracovat jako pendleři nebo zde pracují dlouhodobě.
Tyto skutečnosti vedou některé Němce žijící blízko hranic s ČR k tomu, že chtějí poznat jazyk svých sousedů.

Kromě kontaktu s Čechy v Německu rovněž celá řada Němců z pohraničí pravidelně vyráží do České republiky za nákupy, natankovat, na oběd nebo za památkami či přírodou.

Do této skupiny patří nejen lidé v produktivním věku, kteří navíc někdy bývají na ČR napojeni i profesně (hasiči, prodavači, úředníci státní správy, novináři apod.), a tak se obvykle do Česka stejně chtě nechtě dříve nebo později dostanou, ale i senioři.

Lidé v důchodovém věku, kteří bydli ve spolkových zemích sousedícími s ČR, uplatňují svou znalost češtiny při svých cestách do České republiky, kde najdou kvalitní zboží a služby za příznivější ceny než u nich doma. Zvládání češtiny je pro tuto skupinu studentů i náplní jejich volného času, kterou si volí někdy i proto, aby si udržovali svůj mozek ve formě.

2. Společná historie

Po vzniku Československa v roce 1918 žily na jeho území tři miliony Němců, což bylo 23, 3 % procent obyvatelstva. Nicméně co se týkalo německých občanů v Československu, republika od samého začátku prosazovala politiku čechizace, což vedlo k podpoře Hitlerových cílů mezi většinou Němců na území tehdejšího Československa. Po skončení druhé světové války v roce 1945 bylo na oplátku veškeré německé obyvatelstvo z Československa vysídleno bez ohledu na jejich postoje během okupace.

Někteří potomci těchto odsunutých Němců mají zájem o své kořeny, a proto se někdy rozhodnout si osvojit jazyk svých předků.

3. Smíšené páry
Češi nebo Česky, kteří mají německou partnerku nebo německého partnera se často učí česky, aby poznali a více porozuměli kultuře jejich protějšku. Čeština jim umožní spolu komunikovat v obou jazycích nebo porozumět konverzaci svého partnera se společnými potomky.
Pokud spolu komunikují německy, tak se učí česky, aby se lépe domluvili s rodinou svých českých partnerů.

4. Vysokoškolští studenti
Bohemistiku lze studovat na některých německých univerzitách. Zájem o studium češtiny je čím dál menší. Snižuje se tak počet univerzit, kde je možné češtinu studovat jako hlavní obor. Navštěvovat kurz češtiny ale mají možnost studenti některých oborů - například oboru východoevropská studia, kteří si češtinu volí jako druhý nebo častěji až jako třetí povinný jazyk – po ruštině a polštině. K výběru češtiny může budoucí studenty motivovat i to, že mají velkou šanci získat stipendia na nejrůznější kurzy češtiny v České republice od MŠMT, protože zájemců o ně není nadbytek 🙂

5. Obchodní vztahy

Německo je největší obchodní partner ČR. S nadsázkou se s ohledem na napojení české ekonomiky na německý trh se říká, že Česko je 17. spolkovou zemí. Německé firmy mají zájem o český trh, a proto se někteří němečtí zaměstnanci těchto firem pouští do češtiny.
Motivace těchto zájemců je velká, protože jsou téměř denně s češtinou, ale pracovní a rodinné vytížení jim zvládnutí češtiny ztěžuje.

Shrnutí
Naše západní sousedy vede k zájmu o náš jazyk nejen kontakt s Čechy, a tak zájem o českou kulturu, ale i vědomí společné historie. Někteří Němci mají praktické pohnutky.

Jaké jiné důvody vás napadají?
Chcete něco upřesnit?

A jak čeština německým rodilým mluvčím jde?
Co pro ně představuje největší úskalí a co jim učení ulehčuje?
A jaké jsou jejich nejčastější chyby ovlivněné němčinou?
O tom někdy příště.

Proč se učím česky?

Čeština pro cizince online: Germanismy v češtině – příjmení (úroveň A1 – C2)
Čeština pro cizince online: Nejčastější anglicismy v češtině (úroveň A1 – C2)

Němčina pro dceru: Barvy – pexeso (úroveň A1)

Němčina pro dceru: Zahlen 0 – 10, 10 – 20, 10 – 100

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.