Čeština pro cizince online: Nejčastější anglicismy v češtině (úroveň A1 – C2)

Nejčastější anglicismy v češtině
Angličtina je soudobá lingua franca, a proto není dost dobře možné, aby čeština byla vůči vlivu Shakespearova jazyka imunní. Naše mateřština přejímá mnoho anglických slov.
Jaké české ekvivalenty lze případně užít za nejfrekventovanější výrazy původem z angličtiny?

boom rozmach, rozkvět
boss šéf, vedoucí, ředitel
teenager náctiletý
outfit oblečení
cool skvělý, úžasný
level úroveň
single svobodný/ svobodná
trip výlet, cesta, zájezd
challenge výzva
like označení "to se mi líbí"; líbit se, mít rád/a
fake falešný, nepravý; podvrh

Poznámky:
1. Inspirací pro cvičení byl článek Co je v češtině cool? v týdeníku Téma z 17. srpna 2018.
2. Žebříček byl sestaven na základě údajů z Českého jazykového korpusu v únoru 2020.

Dobrá zpráva 1: Germanismy v češtině
Dobrá zpráva 2: Slovní zásoba - více slovíček
Dobrá zpráva 3: Rody v češtině
Dobrá zpráva 4: Nejznámější současný překladatel Shakespeara

PRACTISE YOUR ENGLISH
Months in English

Numbers - memory games
School Subjects
My Daily Routine
Fruit and Vegetables

You say hello, I say goodby - song
Oh Me, Oh My - song


More interactive exercises
English Tenses

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

2 komentáře u „Čeština pro cizince online: Nejčastější anglicismy v češtině (úroveň A1 – C2)

  1. Pingback: angličtina pro dceru, Časy v angličtině, tenses | Mozaika

  2. Pingback: Čeština online, Germanismy v češtině, úroveň A1-C2 | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.