Učebnice češtiny pro začátečníky

ČESKY SYSTEMATICKY

Zde si můžete zdarma stáhnout několik lekcí naší učebnice češtiny pro cizince Česky systematicky a udělat si i interaktivní cvičení:

Prvních šest lekcí projdeme na týdenních intenzivních skupinových kurzech během dvaceti vyučovacích hodin. U méně intenzivních kurzů probrání těchto šesti lekcí trvá déle.

Tyto materiály používám po úvodní asi 30minutové výuce bez zprostředkujícího jazyka, kdy si studenti osvojí následující výrazy:
dobrý den (ahoj)
jsem..., nejsem...
muž, žena
Kdo je to?
Co je to?
Kde je to?
To je...
To není...
tady, tam
nevím
prosím, děkuju
na shledanou

LEKCE 1: Á BÉ CÉ DÉ – TEORIE

české samohlásky
české dvojhlásky
české souhlásky
česká abeceda
české zkratky

BONUS: zkratky (NENÍ KE STAŽENÍ ONLINE)
PŘÍLOHA: zkratky (NENÍ KE STAŽENÍ ONLINE)

Cvičení on-line
Holka modrooká – písnička
EU meditace – cvičení na výslovnost

BONUS pro Slovany
Státy – zkratky

LEKCE 2: CO JE TO? KDE JE TO?

Co je to? Kde je to?
intonace
zeměpis České republiky

BONUS: Etymologie slova Rakousko (NENÍ KE STAŽENÍ ON-LINE)
PŘÍLOHA: města, řeky, regiony, státy (NENÍ KE STAŽENÍ ON-LINE)

image

Cvičení on-line
Česká republika a její sousedé – cvičení on-line

LEKCE 3: KDO JE TO?

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je prechylovani_profese.png.

Dialogy: Kdo je to?
Výslovnost: asimilace
Slovíčka: profese, národnosti
Gramatika: přechylování – vlastní jména, národnosti, profese, příjmení

BONUS: Profese – univerzita, nemocnice (NENÍ KE STAŽENÍ ON-LINE)
PŘÍLOHA: česká jména + obrázky – povolání (NENÍ KE STAŽENÍ ON-LINE)

Kdo je to? – cvičení
Maskulina a feminina – cvičení 1
Maskulina a feminina – cvičení 2
Maskulina a feminina – cvičení 3

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je sloveso_byt_negace-e1628708724225.png.

Dialogy: Těší mě.
Lexikum: pozdravy, národnosti, osobní zájmena

Gramatika: Konjugace slovesa být

BONUS: Národnosti (NENÍ KE STAŽENÍ ON-LINE)
PŘÍLOHY: osobní zájmena + sloveso být (NENÍ KE STAŽENÍ ON-LINE)

Dialogy lekce 4
Maskulina a feminina – cvičení 4
Konjugace slovesa "být" – tabulka
Konjugace slovesa "být" – cvičení 1
Konjugace slovesa "být" – cvičení 2
Konjugace slovesa "být" – cvičení 3
Konjugace slovesa "být" – cvičení 4
Dialogy lekce 4 – cvičení
Otázky – cvičení

Extra
České jazykolamy

LEKCE 5: JAK SE MÁTE?

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je mit.png.

Dialogy: Jak se máte/ máš?
Gramatika: 5. pád/ vokativ,
sloveso mít,
pozice se,
děkuju x děkuji,
přízvuk

BONUS: Jak se máte? – odpovědi,
Slang: národnosti,
Předložky z/ ze,
2. pád j. č./ genitiv singuláru
koleda Půjdem spolu do Betléma (NENÍ KE STAŽENÍ ON-LINE)
PŘÍLOHY: sloveso mít, vlastní jména (NENÍ KE STAŽENÍ ON-LINE)

Dialogy lekce 5
Konjugace slovesa "mít" – tabulka
Nejčastější česká mužská jména – cvičení
*****Vokativ

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je cislovky_male_velkes-logem-e1648218772651.png.

LEKCE 6: KOLIK JE HODIN?

Dialog: Kolik je hodin
Lexikum: číslovky 0 – 59
Gramatika: slovesa "rozumět", "vědět", ("vidět", "zbláznit se")

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je rozumetII.maly_.png.

Konjugace slovesa "rozumět" – cvičení 1
Konjugace slovesa "rozumět" – cvičení 2
Konjugace slovesa "vědět" – cvičení 1
***Konjugace slovesa "vidět" – cvičení 1

Číslovky 0 - 10 – cvičení 1
Číslovky 0 - 10 – cvičení 2
Číslovky 0 - 29 – cvičení

LEKCE 7: NAŠE TŘÍDA

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je sloveso-pracovat-posledni_s_logem.soubor-e1649929987396.png.

Text: Naše třída
Gramatika:
rody
slovesa "pracovat", "studovat" a další slovesa s "-ovat" v infinitivu
přivlastňovací zájmena
Slovíčka: Naše třída

Naše třída - text Lekce 7 a cvičení
Sloveso "pracovat" – cvičení 1
Přivlastňovací zájmena – cvičení
Jak se jmenuješ – vtip

LEKCE 8: OBCHOD, TRH

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je barvy-2.png.

Dialogy: V obchodě, na trhu
Lexikum: Nakupujeme, číslovky 60 – 400
Gramatika:
akuzativ singuláru - substantiva, adjektiva, (přivlastňovací zájmena)
barvy
slovesa "nakupovat", "dát si", "přát si", "stát"

Tázací slova
Video na tázací slova


Čísla 10 - 100 – pexeso
Barvy – pexeso
Barvy – cvičení

Video na barvy

BONUS pro Slovany
Znáte peníze? – cvičení na adjektiva
Státy EU od 1. 4. 2004 – číslovky

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je delat-1.png.

LEKCE 9: TELEFON

sloveso "dělat", "volat" "odpočívat", "dívat se" - konjugace

Konjugace slovesa "dělat" - cvičení 1

LEKCE 10: RESTAURACE

nominativ a akuzativ plurálu – substantiva, adjektiva, (přivlastňovací zájmena)
sloveso "zaplatit" – konjugace
číslovky 500 – 4999
Základní fráze v restauraci
Dialog v restauraci

BONUS pro Slovany
Dialog v obchodě – cvičení na pravopis

LEKCE 11: E-MAIL

modální slovesa "muset", "chtít", "moct", ("smět") – konjugace
slovesa "umět", "mluvit", "učit", "učit se", "opakovat", "číst" – konjugace
slovesné třídy – systematizace
budoucí čas
adjektiva a adverbia
instrumentál singuláru – substantiva, adjektiva, (přivlastňovací zájmena)
Rozdíl mezi adjektivy a adverbii – cvičení

Každá lekce učebnice Česky systematicky je (kromě první úvodní lekce) rozdělena do sedmi oddílů. Jednotlivé oddíly jsou následující:

 • I. Miniopakování
 • II. Slova, slova, slova
 • III. Dialogy / Text
 • IV. AHA
 • V. Cvičení (dělá mistra)
 • VI. A (nejlepší) na konec …
 • VII. BONUS

Všech sedm částí je charakterizováno níže. Zvládnutí všech 10 lekcí ověří následující test ze tří částí:

Charakteristika částí lekce

Od druhé lekce je na začátku každé lekce zařazena část I. Miniopakování, která má za cíl připomenou učivo probírané v předcházející lekci.

Další oddíl II. Slova, slova, slova obsahuje novou slovní zásobu. Jedná se průměrně o 30 - 40 slovíček a slovních spojení na lekci. Slovíčka jsou uvedena česky a řazena abecedně. Studenti si je před probíráním lekce najdou vzadu ve slovníčku. Cílem takového uspořádání je, aby se studenti s novou slovní zásobou před probíráním vlastní lekce alespoň pasivně seznámili. U Slovanů začínáme u prvních zhruba 5 lekcí přímo s dialogy, protože význam slov pochopí z dialogů. Ke slovíčkům se vracíme po probrání lekce, když shrnujeme naučené.

Třetí část III. Dialogy/ Text obsahuje výchozí dialogy nebo text lekce. Jedná se většinou o tři až čtyři krátké dialogy. Ve zhruba polovině dialogů si mluvčí vykají, v dalších si protagonisté vzájemně tykají. Ve všech lekcích vystupuje Hans, což je německý student, který se učí česky. Další postavou je učitelka Šárka. Hans zažívá vždy nějakou nepříliš příjemnou situaci, se kterou se může každý ztotožnit, například si v šesté lekci splete začátek hodiny češtiny, v obchodě při placení zjistí, že zapomněl peníze apod.

Oddíl IV. AHA! vysvětluje gramatiku. Gramatiku je uváděna po minimálním tématech, která jsou nicméně vždy obšírně vysvětlena. Cílem je poskytnout pevné základy, ze kterých je možné při dalším studiu vycházet. Podání gramatických jevů je zčásti induktivní, aby se podpořila aktivita studentů a proces zapamatování. U probíraných pádů je uvedeno shrnutí koncovek a i algoritmus, které napomáhají studentům, jak si různá zakončení zapamatovat. Studenti většinou v lekcích 1 až 6 zvládnou úvodní text lekce, aniž by znali příslušnou gramatiku - je totiž opravdu minimální, a tak pro porozumění textů postačí znalost slovíček, a to i u Neslovanů.

Následující část V. Cvičení (dělá mistra) je věnována procvičení. Zařazeny jsou různé druhy cvičení na jazykové prostředky - lexikální a gramatická, ale i na řečové dovednosti - poslech, čtení, mluvení, psaní. Vedle cvičení dichotomických, přiřazovacích a uspořádacích obsahuje učebnice cvičení substituční, doplňovací, transformační a produkční. U cvičení jsou uvedeny vzory, řešení jsou v klíči. U cvičení jsou často odkazy na jejich interaktivní verze na internetu, čímž si lze řešení rovněž zkontrolovat a zároveň to umožňuje dělat cvičení opakovaně podle potřeby.

Závěrem každého kroku je pro zábavu VI. A (nejlepší) na konec …, kde studenti najdou písně, aforismy, jazykolamy, hádanky …, které je mají povzbudit do dalšího učení.

Od první lekce je zařazován oddíl VII. BONUS, který je určen především Slovanům nebo falešným začátečníkům. Jedná se o dodatečnou slovní zásobu anebo rozšiřující gramatiku. Tato část je vhodná i pro studenty, kteří se češtině už nějakou dobu úspěšně věnují a ostatní části lekcí jsou pro ně proto příliš snadné. Sedmá část může těmto studentům sloužit k prohloubení anebo procvičení jejich znalostí.

Za lekcí jsou přílohy, ve kterých jsou obrázky nebo materiály, které lze využít při upevňování látky bez učebnice.

Některá interaktivní cvičení z naší učebnice češtiny ČESKY SYSTEMATICKY jsou rovněž už k dispozici v interaktivním modu na našem webu zdarma, jejich množství se bude zvětšovat. Odkazy na interaktivní verze cvičení jsou v učebnici uvedeny. V plánu je rozpracovat jednotlivé lekce do e-learningových modelů s nahrávkami všech textů a cvičení.

Poznámky pro učitele

 1. Materiály se dají výborně využít při práci s interaktivní tabulí a pro výuku online, stačí je jen promítnout nebo sdílet na obrazovce.
 2. Slovíčka, dialogy, gramatický výklad a cvičení označeny pěti hvězdičkami ***** jsou obtížnější a u méně motivovaných studentů není nutné trvat na jejich dokonalém zvládnutí. Lze je i vynechat a vrátit se k nim případně později.
 3. Je-li učebnice příliš snadná, lze některá cvičení ztížit například tak, že u nich rychlejší studenti nemají výběr z možností, ale určují chybějící tvary sami.
 4. Dialogy/ texty lekcí je možné se Slovany hned po poslechu (tj. po jejich přečtení vyučujícím) a stručné kontrole porozumění přímo číst už ve verzích s vynechanými slovy, které jsou zařazeny za cvičeními k textům v sekci III. Studenti mohou při prezenční výuce případně repliky dialogů řadit do správného pořadí, slouží k tomu pracovní listy s dialogy připravenými na rozstříhání, které jsou v přílohách za lekcemi.
 5. Výslovnost - přehled výslovnosti a plno výslovnostních cvičení obsahuje první lekce. Samostatná cvičení pouze na výslovnost jsou zařazeny ještě do druhé a třetí lekce. Nicméně při výuce klademe na správnou výslovnost už od první hodiny velký důraz. Nácvik výslovnosti je ale většinou přítomen imanentně. Studenti, jejichž cílem je studium na českých vysokých školách, jsou často nahráváni a jejich výslovnost (například během konzultačních hodin) společně analyzujeme. Při přípravě mají studenti za úkol nejen vypracovat cvičení, ale si věty rovněž říkat nahlas. A protože materiály obsahují opravdu hodně cvičení, ta, která už jsou velmi snadná, lze vynechat anebo je projít s tím, že se zaměříme více na výslovnost, neboť samotné cvičení skupina snadno zvládne.
 6. Ortografie/ pravopis - pravopisné cvičení je až v lekci 10. Už od samého začátku ale nacvičujeme i správné psaní. Zmiňujeme pravidla spojená s diakritickými znaménky. Dbáme na to, aby si studenti byli vědomi rozdílu mezi opomenutím diakritiky v kořenech slov a v gramatický koncovkách. Osvědčilo se nám, když studenti zpočátku doma vypracovávají hodně domácích úkolů i písemně. Je to časově náročné, ale správný pravopis si tak osvojí rychleji.

DALŠÍ KURZY A UČEBNICE ČEŠTINY NA WEBU ZDARMA

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

Lekce učebnice jsou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.