Aktuality pro učitele češtiny

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je AUCCJ_razitko_prestize_2021_87-1-1024x1024.png.


Setkání AUČCJ v roce 2020:

70. setkání

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je AUCCJ_razitko_prestize-100.png.


3. 10. Čeština v práci 

28. 11. Čeština v rodině


PROBĚHLÉ AKCE

Setkání AUČCJ v roce 2020:
69. setkání 29. 5. 2020 - 5. 6. 2020
Čeština v zahraničí: videopřednášky online
68. setkání 21. 4. - 24. 4. Čeština pro studium: videopřednášky online

------------

Od 23. do 25. dubna 2020 pořádá Institut slavistiky Univerzity Christiana Albrechta v Kielu XV. mezinárodní konferenci mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog", na které mají především mladí slavisté možnost prezentovat oblasti svého vědeckého zájmu.
Jazykem konference je němčina. Jsou ale vítány i příspěvky v angličtině, polštině, ruštině a češtině.
Více informací na e-mailové adrese dialog2020@slav.uni-kiel.de.

------------

V sobotu 23. listopadu 2019 začíná v 10:00 hodin 67. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00, Praha 6 s těmito tématy:

Z dění v oboru: Žáci a studenti s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem germánským a románským
Více na Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

------------

Ve čtvrtek 7. 11. je v Kampusu Hybernská (Hybernská 4) Den češtiny, který pořádá pražská bohemistika.

------------

V sobotu 21. září 2019 začíná v 10:00 hodin 66. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00, Praha 6 s těmito tématy:

Z dění v oboru.
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem slovanským
Více na Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

------------

V sobotu 18. května 2019 začíná v 10:00 hodin 65. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00, Praha 6 s těmito tématy:

Z dění z oboru.
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem asijským
Více na Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

------------

Od 26. do 27. dubna 2019 se bude na Institutu slavistiky Univerzity Christiana Albrechta v Kielu konat XIV. mezinárodní konference mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog". Tato konference nabízí především mladým slavistům možnost prezentace výsledků vlastní vědecké činnosti.
Jazykem konference je němčina.
Více na dialog2019@slav.uni-kiel.de

------------

V sobotu 16. března 2019 začíná v 10:00 hodin 64. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00, Praha 6 s těmito tématy:

Z dění v oboru: Společný evropský referenční rámec: Companion Volume
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem íránským, turkickým a semitským
Více na Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

------------

V sobotu 1. prosince 2018 začíná v 10:00 hodin 63. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem
2. Příklady dobré praxe: Receptivní dovednosti
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 20. října 2018 začíná v 10:00 hodin 62. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Čeština: cizí jazyk vs. druhý jazyk
2. Příklady dobré praxe: Mluvení
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 26. května 2018 začíná v 10:00 hodin 61. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Nové trendy v češtině
2. Příklady dobré praxe: Psaní
Více na www.auccj.cz.

------------

20. - 21. dubna 2018 se bude na Institutu slavistiky Univerzity Christiana Albrechta v Kielu konat XIII. mezinárodní konference mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog“. Tato konference nabízí především mladým slavistům možnost prezentace výsledků vlastní vědecké činnosti.
Jazykem konference je němčina.
Více na dialog2018@slav.uni-kiel.de

------------

V sobotu 17. února 2018 začíná v 10:00 hodin 60. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Testování a hodnocení ve výuce
2. Příklady dobré praxe: Výslovnost
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 2. prosince 2017 začíná v 10:00 hodin 59. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Jazykové nástroje EU (SERRJ, EJP) a vzdělávání dětí
2. Příklady dobré praxe: Výuka studentů bez znalosti latinky a analfabetů
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 7. října 2017 začíná v 10:00 hodin 58. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Pracovně právní problematika lektorů
2. Příklady dobré praxe: Výuka seniorů
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 20. května 2017 začíná v 10:00 hodin 57. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. On-line výuka: E-learning, webináře...
2. Příklady dobré praxe: Výuka studentů z jazykově smíšeného prostředí
Více na www.auccj.cz.

------------

Od 21. do 22. dubna 2017 se bude na Institutu slavistiky Univerzity Christiana Albrechta v Kielu konat XII. mezinárodní konference mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog“. Tato konference nabízí především mladým slavistům možnost prezentace výsledků vlastní vědecké činnosti.
Jazykem konference je němčina.
Více na www.slavistik.uni-kiel.de/de/aktuelles.

------------

V sobotu 18. února 2017 začíná v 10:00 hodin 56. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Další vzdělávání učitelů
2. Příklady dobré praxe: Výuka v nehomogenní třídě (národnostně, věkově i jazykovou úrovní)
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 3. prosince 2016 začíná v 10:00 hodin 55. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
Specifické vzdělávací potřeby u dětí-cizinců
Příklady dobré praxe: výuka pokročilých
Více na www.auccj.cz.

------------

21. listopadu 2016 pořádá Ústav bohemistických studií FF UK mezinárodní konferenci k završení projektu  projektu WRILAB2 (www.wrilab2.eu), v rámci kterého byla vytvořena virtuální laboratoř věnovaná psaní v češtině, němčině, italštině a slovinštině jako druhém jazyku.

Místo konání: Univerzita Karlova, Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1

Občerstvení včetně oběda během setkání je zajištěno a hrazeno z projektu. Bez konferenčního poplatku.

Registrace probíhá do 30. října 2016.

Kontaktní osoby pro další informace: ana.adamovicova@ff.cuni.cz, zuzana.hajickova@ff.cuni.cz

------------

V sobotu 1. října 2016 začíná v 10:00 hodin 54. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
Tvorba učebních a testových materiálů a autorská práva
Příklady dobré praxe: výuka středně pokročilých
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 4. června 2016 začíná v 10:00 hodin 53. setkání AUČCJ.
Témata setkání:
Alternativní / méně časté výukové metody
Příklady dobré praxe: výuka mírně pokročilých
Více na www.auccj.cz.

------------

Od 15. do 16. dubna 2016 se bude na Institutu slavistiky Univerzity Christiana Albrechta v Kielu konat XI. mezinárodní konference mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog“. Tato konference nabízí především mladým slavistům možnost prezentace výsledků vlastní vědecké činnosti.
Jazykem konference je němčina.
Více na www.slavistik.uni-kiel.de/de/aktuelles.

------------

V sobotu 5. března 2016 začíná v 10:00 hodin 52. setkání AUČCJ.
Témata setkání:
Psychoterapeutický výcvik pro lektory
Příklady dobré praxe: výuka začátečníků
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 5. prosince 2015 začíná v 10:00 hodin 51. setkání AUČCJ.

Témata setkání:

Děti-cizinci: začleňování do výuky

Příklady dobré praxe: Čtení

Více na www.auccj.cz.

------------
 

V sobotu 3. října 2015 začíná v 10:00 hodin 50. setkání AUČCJ.

Témata setkání:

Zdokonalování lektorských dovedností: hospitace a zpětná vazba

Příklady dobré praxe: Poslech

NOVÉ MÍSTO: ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6

Více na www.auccj.cz.

------------
 

13. – 14. 6. 2015 probíhá 5. červnové setkání češtinářů z Česka a Německa

Místo konání:

Ústav jazykové a odborné přípravy, středisko Krystal, José Martího 2, Praha 6

Téma: Výuka češtiny na úrovni B1 a B2

----------

 

Základní informace (v němčině) o zářijové konferenci věnované češtině pro cizince v Řezně:

Tagung zu Tschechisch als Fremdsprache

TSCHECHISCH AUF DEUTSCH 4: Varietäten und Lernvarietäten

Veranstalter: Bohemicum Regensburg-Passau, Universität Regensburg

Termin: 18. – 20. September 2015

Tagungsgebühr: 50 € (enthält Tagungsunterlagen, Kaffeepausen)

Tagungssprache: Deutsch

Weiter Informationen

www.bohemicum.de