Úvodní test C1

pepaseedlings

ÚROVEŇ C1

Čas: 35 minut

Na vypracování testu máte celkem 35 minut. Během psaní testu nepoužívejte prosím internet ani žádné papírové nebo elektronické pomůcky.

I. Gramaticko-syntakticko-lexikální část

Doplňte do textu správné tvary slov – u jmen doplňte tvary ve správných pádech a číslech, slovesa doplňte ve správné osobě, ve správném čísle a ve správném čase (slovesa mohou být v záporu):

být   či   chlastat   Emil   Havel   kuchyňský   konec   chtít   oko   Pepa   rovnou   špek   to   toť   všichni   zkoušet

Pepa

Když Pepa ještě mladý,
nevěděl si s ničím rady.
pivo, jedl ovar,
byl duševní polotovar.
Na se blbě tlemil
a pak jednou přišel Emil.

Vzal si Pepu pěkně stranou:
, nemáš na vybranou,
podívej se do zrcadla,
toho , toho sádla.“
Dále dodal tichým hlasem:
„Zaprvé je s masem.“
Přidává hned druhou radu:
„Jestli zůstat vzadu,
jabko, rajče, žitný klíček,
tvůj nový jídelníček.“

Pepovi jde hlava kolem,
sedí za stolem,
celý dům už dávno chrní,
Pepa klíčit zrní.
Sedí jako na jehličí,
vyklíčí, nevyklíčí?
Vyklíčilo, Pepa jásá
a to zrní spásá.

K rajče, sklenku mlíka,
podívejte na Pepíka!
Je to Pepa nebo není,
před se nám mění.
Bavit se s ním není hanba,
hlava , tělo Ramba.
Strejda kývá hlavou,
a to vše tou zdravou stravou.

II. Konverzace

Co odpovíte?

1. Co si myslíte o proměně Pepy? Jak se staráte o své zdraví? Děláte něco pravidelně pro své zdraví? Co a jak často? (stačí 8 vět – minimálně 60 slov)

2. Znáte někoho z vašeho okolí nebo z médií, kdo naprosto změnil svůj život? Jakým způsobem ho změnil? Proč? Co si myslíte o radikální změně životního stylu? Chtěl/a byste zažít podobnou změnu? Proč ano? Proč ne? (stačí 8 vět – minimálně 60 slov)
nebo
Jaká klíčová událost vám naprosto změnila život? Jakým způsobem ho změnila? Byla to změna k lepšímu nebo k horšímu? Dělal/a byste dnes něco jinak? (stačí 8 vět – minimálně 60 slov)

3. Jak se změnil váš život, když vám do něho vstoupila čeština? Co nového jste se dozvěděl/a a zažil/a? Co vám na češtině připadá nejlehčí a co nejtěžší? Vzpomenete si na nějakou zajímavou příhodu, kde čeština hrála roli? (stačí 8 vět – minimálně 60 slov)

III. Odeslat

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Přejete si dostávat občas informace o novinkách na tomto webu?
anoneještě nevím 🙂

Myslím si, že jsem test napsal/a
výbornědocela dobřene moc dobře

Test jsem psal/a
15 minut20 minut25 minut30 minut35 minut40 minut45 minutdéle než 45 minut

Komentář

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.