Výuka nizozemštiny v Praze

Individuální a firemní hodiny nizozemštiny (vlámštiny) v Praze

 • Při výuce individuálních a firemních kurzů nizozemštiny (vlámštiny) postupujeme podle následujících kroků:
  1. Jazykový audit
  Nejdříve provedeme jazykový audit, který slouží ke zjištění Vaší úrovně znalostí a při kterém zanalyzujeme Vaše jazykové potřeby. U úplných začátečníků samozřejmě zjišťujeme jen jazykové potřeby.
  2. Vypracování studijního plánu
  Na základě jazykového auditu Vám vypracujeme studijní plán, ve kterém zohledníme Vaše jazykové znalosti, potřeby, časové možnosti apod.
  3. Realizace studijního plánu
  Během uskutečňování studijního plánu vedeme výuku podle dohodnutého studijního plánu.
  4. Pravidelná evaluace
  Pravidelné hodnocení dosažených cílů probíhá většinou semestrálně (u intenzivních kurzů měsíčně). Během něj zjišťujeme, co se nám společně povedlo a kde je ještě třeba přidat. Na základě prověření probíraného učiva obvykle následuje upřesnění studijního plánu.
 • Rádi vás připravíme na zkoušku ITNA (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) na úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce, která je podmínku pro studium na většině vlámských vysokých škol.
 • Při rezervaci 10 a více vyučovacích hodin nizozemštiny (v délce 60 minut) získáte nárok na pětiprocentní slevu.
 • Vaše první nezávazná úvodní hodina nizozemštiny je včetně rozřazovacího testu zdarma.

Ceník individuálních a firemních hodin nizozemštiny (vlámštiny)

 Výuka nizozemštiny Cena
60 minut 660 Kč
90 minut 980 Kč

Učebnice, které při výuce používáme a které doplňujeme dalšími materiály:
Krijtová, O. – Červenková, J. (2010): Učebnice nizozemštiny. Praha: Nakladatelství Karolinum.
Beekhuis, J. – Kraak-Haan, E. (1996): De Basis – tekstboek. Nederlands voor buitenlanders. Amsterdam: Boom.
Beekhuis, J. – Kraak-Haan, E. (1996): De Basis – werkboek. Nederlands voor buitenlanders. Amsterdam: Boom.
Schneider-Broekmans, J. (2012): Taal vitaal – tekstboek. Amsterdam / Antwerpen: Intertaal.
Wynands, H. (2013): Taal vitaal – werkboek. Amsterdam / Antwerpen: Intertaal.
Kennedie, C. – Bassie, M. – Schouten, E. (2011): Taal totaal – tekstboek. Amsterdam / Antwerpen: Intertaal.
Kennedie, C. – Bassie, M. – Schouten, E. (2009): Taal totaal – werkboek. Amsterdam / Antwerpen: Intertaal.
Contact! 3 Nederlands voor anderstaligen – tekstboek (2016). Amsterdam / Antwerpen: Intertaal.
Contact! 3 Nederlands voor anderstaligen – werkboek (2015). Amsterdam / Antwerpen: Intertaal.
Nederlands voor anderstaligen, niveau 3 (2013). Antwerpen: Linguapolis.
Nederlands voor anderstaligen, niveau 5 – perspectief hogere studies (2017). Antwerpen: Linguapolis.
Giezennar, G. Schouten, E. (2016): Wijze woorden: woordenlijst academisch Nederlands met idioomoefeningen. Amsterdam / Antwerpen: Intertaal.

Učebnice a cvičebnice gramatiky:
Goossens, M.  Wouters, A. (2013): Doe wat met grammatica! Een gids. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.
Goossens, M.  Wouters, A. (2011): Doe wat met grammatica! Oefenboek 1. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.
Goossens, M.  Wouters, A. (2010): Doe wat met grammatica! Oefenboek 2. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

Některé další vybrané knihy:
Drs. Regine J. van Groningen – překlad (2004): Nizozemština – praktický jazykový průvodce. Bučovice: RO-TO-M.
Verlee, L. (2005): La pratique du Néerlandais. Paris: Assimil.
Besnehard, A.   Héroguel, A. (2000): Néerlandais. Vocabulaire thématique. Paris: Ophrys.
Puttemans, T. (2004): Les 1000 mots indispensables en néerlandais. Paris: Éditions First-Gründ.

Het Groene Boekje – Woodenlijst Nederlandse Taal (2005).  Tielt: Lannoo. Dostupný z WWW: <http://woordenlijst.org/#/>
Smedts, W. (2008): Dag in dag uit van woord tot woord. Leuven: Acco.
van Eeden, E. (2014): Groot Spreekwoordenboek. Aartsellaar: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.

Het grote boek van Sinterklaas! (2012). Amsterdam: Hema.

Bultje, J. W. (2005): Op bezoek in ... België. Amsterdam: KIT Publishers.
Bultje, J. W. (2005): Op bezoek in ... Nederland. Amsterdam: KIT Publishers.
Bultje, J. W. (2005): Op bezoek in ... Tsjechië. Amsterdam: KIT Publishers.

Epping, D.-J. (2004): Avontuuren van een Nederbelg – een Nederlander ontdekt België. Tielt: Lannoo.
Epping, D.-J. (2007): Europese mandarijnen. Tielt: Lannoo.

Janin. H.  van Eil, R. (2006): Netherlands. Cultureshock! A Survival Guide to Customs and Etiquette. London: Marshall Cavendish Limited.

De Keere, K. Elchardus, M. Servais, O. (2011): Un pays, deux langues – la Belgique au quotidien.  Tielt: Uitgeverij Lannoo S.A.

Logan, L. Cole, G. (2004): Belgium & Luxembourg. Lonely Planet Publications Pty Ltd.

Slovníky
Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2) (2012). Utrecht: Van Dale Uitgevers.
Duits-Nederlands, Nederlands-Duits Woordenboek (1979). Schweiz: Berlitz.
Ster Woordenboek Nederlands – Engels. Utrecht – Antwerpen: Van Dale Lexicografie bv.
Prisma Woordenboek Nederlands Frans (1993). Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum B.V.
Prisma Woordenboek Engles Nederlands (1993). Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum B.V.

Několik komiksů:

Suske en Wiske
Jommeke
De Kiekeboes

... naše knihovna čítá celou řadu dalších titulů včetně CD nosičů ...