Výuka arabštiny v Praze

Individuální a firemní hodiny arabštiny v Praze

 • Při výuce individuálních a firemních kurzů arabštiny postupujeme podle následujících kroků:
  1. Jazykový audit
  Nejdříve provedeme jazykový audit, který slouží ke zjištění Vaší úrovně znalostí a při kterém zanalyzujeme Vaše jazykové potřeby. U úplných začátečníků samozřejmě zjišťujeme jen jazykové potřeby.
  2. Vypracování studijního plánu
  Na základě jazykového auditu Vám vypracujeme studijní plán, ve kterém zohledníme Vaše jazykové znalosti, potřeby, časové možnosti apod. Učíme moderní spisovnou arabštinu a egyptský dialekt.
  3. Realizace studijního plánu
  Během uskutečňování studijního plánu vedeme výuku podle dohodnutého studijního plánu.
  4. Pravidelná evaluace
  Pravidelné hodnocení dosažených cílů probíhá většinou semestrálně (u intenzivních kurzů měsíčně). Během něj zjišťujeme, co se nám společně povedlo a kde je ještě třeba přidat. Na základě prověření probíraného učiva obvykle následuje upřesnění studijního plánu.
 • Při rezervaci 10 a více vyučovacích hodin arabštiny (v délce 60 minut) získáte nárok na pětiprocentní slevu.
 • Vaše první nezávazná úvodní hodina nizozemštiny je včetně rozřazovacího testu zdarma.

Ceník individuálních a firemních hodin arabštiny

 Výuka arabštiny Cena
60 minut 660 Kč
90 minut 980 Kč

Učebnice, které při výuce používáme a které doplňujeme dalšími materiály:

Bahbouh, Ch. – Fleissig. J. (2003): Základy moderní spisovné arabštiny 1. Praha: Dar Ibn Rushd.
Bahbouh, Ch. – Fleissig. J. (2004): Základy moderní spisovné arabštiny 2. Praha: Dar Ibn Rushd.
Bahbouh, Ch. – Fleissig. J. – Keller, K. (2008): Arabština pro pokročilé. Praha: Dar Ibn Rushd.
Oliverius, J. – Ondráš, F. (2007): Moderní spisovná arabština – vysokoškolská učebnice I. díl. Praha: SET OUT.
Taaljaar Arabisch I. (2015) Antwerpen: Linguapolis.
Taaljaar Arabisch II. (2016) Antwerpen: Linguapolis.

Učebnice a cvičebnice gramatiky:

Některé další vybrané knihy:
Bahbouh, Ch. – Fleissig. J. (1999): Česko-arabská a arabsko-česká konverzace /
كتاب المحادثة التشيكية العربية  و العربية التشيكية. Praha: Dar Ibn Rushd.
Tijjaoui, M. A. (1988): La langue arabe par la methode audio-visuelle – niveau I, II, III. Brusel: Alamav.
Guidère, M. (2002): Mektoub /  مكتوب  – cahier pour apprendre à écrire en arabe. Paris: Ellipses Édition Martketing S.A.
Arabisch (2002). Ostfildern: Mairs Geographischer Verlag.
Bahbouh, Ch. (2001): Praha. Průvodce městem a jeho historií / براغ.  دليل المدينة و تاريخها. Praha: Dar Ibn Rushd.
Bahbouh, Ch. Bahbouhová, M. (2001): 365 + 1 arabské přísloví a mudrosloví / ٣٦٦  مثلا و حكمة عربية. Praha: Dar Ibn Rushd.
Beardwood, M. (2001): The Children's Encyclopaedia of Arabia. USA: Interlink.
David, V. (2013): An A-to-Z Pocket Guide to Living and Working in Saudi Arabia. Bloomington: Balboa Press.

Slovníky
Kropáček, L. (1998): Arabsko-český a česko-arabský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

... naše knihovna čítá celou řadu dalších titulů ...