Čeština pro cizince online: Germanismy v češtině – příjmení (úroveň A1 – C2)

Germanismy v češtině – příjmení

Najdete český ekvivalent příjmení z němčiny?

Šmíd Kovář
Vágner Kolář, Vozka
Müller, Miler, Miller Mlynář
Šustr Švec
Bauer Sedlák
Hauer Havíř
Cimrman, Zimrman, Zimerman Tesař
Šnajdr Krejčí
Vébr Tkadlec
Goldšmíd Zlatník

Dobrá zpráva 1: Anglicismy v češtině
Dobrá zpráva 2: Česká jména
Dobrá zpráva 3: Další pracovní listy na slovní zásobu

Dobrá zpráva 4: Deutsche Zahlen

(Pracovní list z výukových materiálů pro německy mluvící „Česky systematicky – kurz češtiny pro začátečníky", Lekce 0)

Mají čeština a němčina něco společného?
Odpověď je samozřejmě, že toho oba jazyky mají společného hodně. Jazykovědci mluví o existenci německém adstrátu v češtině, tj. o značném ovlivnění češtiny těsným kontaktem s němčinou. Podobnost češtiny s němčinou se dá velmi snadno vysvětlit. Historicky byly země české koruny, s převážně slovanským obyvatelstvem, obklopeny německy mluvícími národy. Osudy Němců, Rakušanů a Čechů se po staletí značně prolínaly. Už od 13. století v Čechách, na Moravě a Slezsku žila početně významná německá menšina. V této souvislosti se obvykle zmiňuje, že čeština zažila i období, kdy jí hrozil zánik, a to právě v důsledku germanizace českých území. Sám zakladatel slavistiky Josef Dobrovský, který patřil k první vlně obrozenců, se na počátku 19. století díval na možnost, že by čeština byla schopna znovu plnit funkci národního jazyka, skepticky.

A tak němečtí rodilí mluvčí, když se začínají učit česky, v případě, že o existenci německého adstrátu v češtině neměli "ánunk", překvapeně zjišťují, že v češtině je celá řada germanismů a mnoho vazeb, rčení a přísloví se dá převádět téměř doslovně a že čeština se ve způsobu zachycení skutečnosti a částečně i větnou strukturou velmi podobá němčině.

(z ročníkové práce J. Štecové na Ústavu translatologie - upraveno)

Série příspěvků Germanismy v češtině je určena nejen jim, ale všem těm, kdo umí německy a česky.

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

1 komentář u „Čeština pro cizince online: Germanismy v češtině – příjmení (úroveň A1 – C2)

  1. Pingback: Čeština online, Anglicismy v češtině, úroveň A1-C2 | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.