Ohlasy

Ohlasy na naše kurzy češtiny v Praze a v Olomouci

Z anonymních hodnocení účastníků našich kurzů češtiny v Praze a v Olomouci jsme vybrali pro ilustraci jejich zkušeností několik ohlasů.

Splnil kurz češtiny s Mozaikou Vaše očekávání? Jaký je váš celkový dojem?

Ano, samozřejmě. Kurz má dobrou organizaci. Jsem spokojený - jako vždycky. Ten týden byl pryč jako nic. Naučil jsem se hodně.

Znám kurz dlouho. Je to dobrý kurz.

Celkový dojem je dobrý.

Výborný.

Ano, kurz s Mozaikou splnil moje očekávání. Můj celkový dojem byl výborný.

Kurz splnil má očekávání. Mám pozitivní celkový dojem.

Celkový dojem je dobrý až výtečný.

Ano, kurz byl intenzivní a učitel je zkušený a pozná, co potřebujeme, abychom se zlepšili. Kurz je dobrý i pro toho, kdo chce bydlet v České republice, protože jsme se dozvěděli hodně o České republice -  známé osobnosti, slavná města, památky, řeky atd.

Kurz byl dost náročný. Myslím, že jsem se naučil tady víc než na kurzu doma. Vyučování bylo pestré, měli jsme zajímavá témata.

Hodnotíte něco velmi kladně?

Lekce byly velmi dobré. Hodně jsem se naučila. Mohli jsme mnoho mluvit. (Byly dobré konverzace).

Témata, konverzace.

Učitele.

Učitelka reaguje na naše přání.

Hodně konverzace, témata pro běžný život.

Mluvili jsme jen česky během kurzu. Poměr mezi gramatikou a konverzací byl dobrý.

Materiály, cvičení.

Moc se mi líbil výlet.

Všechno.

Co se musí změnit?

Všech kritických připomínek si samozřejmě vážíme a snažíme se je obvykle zohlednit. Považujeme je ve většině případů za "dosud nesplněná přání" a pomáhají nám naše kurzy češtiny v Praze a v Olomouci neustále vylepšovat. Nejraději všechny návrhy řešíme na místě během kurzu.

Je logické, že když jsou účastníci z nejrůznějších zemi, jejich očekávání se budou lišit. Pokud zjistíte, že jste někde, kam vůbec nepatříte a kde se necítíte dobře, kurzovné Vám vrátíme.

Další ohlasy na naše kurzy češtiny v Praze a v Olomouci najdete v jiných jazykových verzí webové stránky.