Studentské písně


IX. STUDENTSKÉ PÍSNĚ
Gaudeamus Igitur- studentská hymna
Pokáč Netušim - písnička
Plavci Inženýřská - písnička, Inženýrská - slova

Doplňující materiály k učebnicím češtiny pro cizince - MozBoard

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.