Archiv pro měsíc: Březen 2014

Čeština pro cizince online: Prefixy u slovesa “bít” (úroveň B2) – gramatika

Kam patří tato slovesa?
Doplňte jejich správné tvary.
Někde jsou správné dvě možnosti.
Celý příspěvek

Čeština pro cizince online: Na kolo? Na kolo! – konverzace (úroveň A2)

Na kolo? Na kolo!

Co odpovíte na naše otázky?

1. Jezdíte na kole? Kam? Celý příspěvek

Čeština pro cizince online: Znáte české úřady a funkce? (úroveň B2)

Znáte české úřady a funkce?

Jaké to jsou úřady a funkce? Celý příspěvek

Čeština pro cizince online: Cvičení na časování/ konjugaci slovesa „být“ – třetí část (úroveň A1)

Cvičení na časování/ konjugaci slovesa „být“ – třetí část

Pozn.: Tabulka viz Konjugace slovesa "být"

Cvičení II.4. Jaké tvary slovesa být chybí?

1. Ty nejsi tam, ty jsi tady.

2. Petr a Eva _____ tady, oni ____ tam.

3. Já _____ Švýcar, _____ Rus.

4. Klára _____ Češka, _____ Moravanka.

5. David a já _____ tam, _____ tady.

6. Vy _____ tam?

7. Kde _____ Hans a Honza?

Dobrá zpráva 1: Další cvičení viz
Konjugace "být" - cvičení I.
Konjugace "být" - cvičení II.
Dobrá zpráva 2: Další pracovní listy pro úroveň A1
Dobrá zpráva 3: Slovesa - další cvičení

(Pracovní list z výukových materiálů „Česky pomalu, ale jistě – kurz češtiny pro začátečníky")

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

Čeština pro cizince online: Cvičení na časování/ konjugaci slovesa „být“ – druhá část (úroveň A1)

LEKCE 4
Cvičení na časování/ konjugaci slovesa „být“ – druhá část

Pozn. 1.: I. Tabulka viz Sloveso "být"- tabulky a první cvičení

II.3.  Jaké osobní zájmeno chybí?

   1. #Já#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony jsem student.
   2. #My#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony jsme tady.
   3. #Vy#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony nejste tam.
   4. #On#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony je Čech.
   5. #Ona#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony není Ruska.
   6. #Já#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony nejsem Kanaďan.
   7. #Ty#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony jsi Němka?
   8. #Vy#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony jste studentka?
   9. Kde jsou #oni#já#ty#on#to#my#vy#oni?
   10. #Vy#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony nejste Lukáš Kovář?
   11. #Ty#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony nejsi Češka.
   12. #Vy#Já#Ty#On#Ona#To#My#Vy#Oni#Ony nejste tady!!!
   13. #Ona#Já#Ty#Ona#My#Vy#Oni#Ony není tam.
   14. Kde je #to#vy#já#ty#to#my#vy#oni#ony?

Dobrá zpráva 1: Další cvičení viz
Konjugace "být" - cvičení III. nebo Konjugace "být" - cvičení I.
Dobrá zpráva 2: Další pracovní listy pro úroveň A1
Dobrá zpráva 3: Slovesa - další cvičení

(Pracovní list z výukových materiálů „Česky pomalu, ale jistě – kurz češtiny pro začátečníky")

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.