Archiv pro měsíc: Listopad 2014

Barevná cisterna

Čeština pro cizince online: Barvy (úroveň A1)

Barvy

Jaké barvy chybí? Celý příspěvek

Čeština pro cizince online: Písnička Náměšť od Jaroslava Hutky – cvičení po poslechu (úroveň B1-C2)

Písnička Náměšť od Jaroslava Hutky – cvičení po poslechu

Úvodní cvičení viz Jaroslav Hutka: Náměšt - úvodní cvičení

Slova a video písničky viz Jaroslav Hutka: Náměšť - slova a video písníčky

I. Slyšeli jste tato slova (adjektiva/ přídavná jména)?

krásný (2x), krásnější (2x), nejkrásnější (2x), pevný (2x), pevnější (2x), nejpevnější (2x), pustá (2x), nejpustější (2x), mocná (2x), mocnější (2x), nejmocnější(2x), velká (2), největší (2x) Celý příspěvek

Čeština pro cizince online: Písnička Náměšť od Jaroslava Hutky – slova a video písničky (úroveň B1)

Písnička Náměšť od Jaroslava Hutky – slova a video písničky

Poslouchejte a doplňte chybějící slova (adjektiva/ přídavná jména):
Hutka.cz Celý příspěvek

Čeština pro cizince online: Písnička Náměšť od Jaroslava Hutky – úvodní cvičení (úroveň B1)

Písnička Náměšť od Jaroslava Hutky – úvodní cvičení

I. Kam patří následující slova?

víra      právo     poušť     skála     svoboda     šplouchat     tvář     zbraň f. (zbraně Pl.)

1. Na __________ vznikají tam, kde je podzemní voda, oázy. Celý příspěvek