Slovní zásoba

VI. SLOVNÍ ZÁSOBA
Testy na slovní zásobu - úroveň A2
Učebnice Communicative Czech
Učebnice čeština expres 4

Česká přísloví a idiomy
Česká přísloví - test s emotikony z webu
Česká přísloví - souhrnný test z webu
Česká přísloví a idiomy - příspěvky z webu mozaika.eu


Další cvičení na slovní zásobu z webu mozaika.eu

Další doplňující materiály k jiným učebnicím češtiny pro cizince - MozBoard

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.