Hrací kostky online

ONLINE KOSTKY - šestistěnky, sedmistěnky, osmistěnky a vícestěnky
Lze využít na:
- hraní deskových her a procvičování časování: kostka 1 - 6
- procvičování číslovek základních: kostka 10, kostka 20, kostka 100, kostka 10/100, kostka 100/ 1000, kostka 1000/ 10000
- procvičování řadových číslovek: kostka DNY V MĚSÍCI a kostka 1. - 12.
- procvičování dnů v týdnu: sedmistěnka
- procvičování měsíců a data: kostka 1 - 12, kostka 1. - 12. a kostka DEN V ROCE
- procvičování určování času: kostka HODINY
- barvy

Vyberte si kostku:
Cinknutá kostka
Když si označíte "Neopakovat hodnoty", pak se objeví daná hodnota znovu, až po vystřídání všech nastavených možností. Tato funkce je vhodná například, pokud je užitečnější, aby se na kostce znázornily hodnoty (například všechny dny v týdnu nebo měsíce apod.) pouze jednou, a až poté se objevily znovu.


S kostkou lze pracovat nejen v hodině, ale procvičování nějakého jevu pomocí kostky lze zadat studentům jako domácí úkol.

Tipy na práci s online kostkou při distanční anebo i prezenční výuce

Kostka 6
a) Online deskové hry
Házení kostkou slouží k posunu figurek na hrací ploše.

b) Konjugace/ časování sloves v přítomném, minulém nebo i budoucím čase.
Podle čísla, které padne na kostce, student řekne tvar procvičovaného slovesa pro osobu v požadovaném gramatickém čase.
Číslům odpovídají gramatické osoby následovně:
1 = já
2 = ty
3 = on, ona, ono
4 = my
5 = vy
6 = oni, ony, ona

Extra: Pokud student časování ovládá, zadáme vytvářet s daným tvarem nějakou větu.

Příklad:
sloveso pracovat - procvičujeme přítomný čas
Padne 4:
Student: pracujeme
Extra: Mohu procvičovat navíc i odpovědi na otázku "kde": Pracujeme doma nebo v kanceláři. V tomto případě studentům usnadní dokončování vět obrázky s různými prostředími (nádraží, hotel, nemocnice, škola, restaurace...)

Kostka 7
Procvičování dnů v týdnu
Podle čísla, které padne na kostce, student řekne den v týdnu.
Číslům odpovídají dny v týdnu následovně:
1 = pondělí
2 = úterý
3 = středa
4 = čtvrtek
5 = pátek
6 = sobota
7 = neděle

Extra: Nabízí se i procvičování dnů v týdne s předložkou, popřípadě doplnění věty o tom, co student ten den obvykle dělá nebo dělal minulý týden či bude dělat příští týden.

Příklad:
Padne 4:
Student: čtvrtek/ ve čtvrtek
Extra: Mohu procvičovat i režim dne: Ve čtvrtek/ každý čtvrtek mám volejbal.

Kostka 12
Procvičování měsíců
Podle čísla, které se objeví, student řekne měsíc.

Číslům odpovídají měsíce následovně:
1 = leden
2 = únor
3 = březen
4 = duben
5 = květen
6 = červen
7 = červenec
8 = srpen
9 = září
10 = říjen
11 = listopad
12 = prosinec

Extra: Můžeme říct měsíc i s předložkou nebo i v 2. pádu a u pokročilých studentů i celé datum, ke kterému je nutné znát řadové číslovky a jejich tvar v genitivu singuláru/ 2. pádu j. č. Řadové číslovky pro nácvik data lze procvičit pomocí kostky Dny v měsíci.

Příklad:
Padne 4:
Student: duben
Extra: Mohu procvičovat i předložky:
duben - v dubnu
nebo datum :
4. 4. = čtvrtého dubna/ čtvrtého čtvrtý

Kostka Dny v měsíci
Procvičování řadových číslovek v prvním pádě a ve druhém pádě
Příklad:
Padne 12.
Student: dvanáctý, popř. dvanáctého

Kostka 20
Procvičování číslovek od 0 do 20
- Student řekne číslo, které mu padne.

Kostka 100
Procvičování číslovek od 0 do 100
- Student řekne číslo, které mu padne.

Kostka 10/ 100
Procvičování číslovek od 0 do 100 po desítkách
- Student řekne číslo, které mu padne.

Kostka 100/ 1000
Procvičování číslovek od 100 do 1000 po stovkách
- Student řekne číslo, které mu padne.

Kostka 1000/ 10000
Procvičování číslovek od 1000 do 10000 po tisících
- Student řekne číslo, které mu padne.

Kostka Den v roce
Procvičování data


Kostka Hodiny
Procvičování určování času
- Student přečte kolik je hodin digitálně nebo i slovně.
- ze začátku stačí říkat jen čas, potom i se slovesy, tj. je jedna, jsou dvě, ...., je osm, je dvacet tři deset (třiadvacet deset) apod.
Extra: Vhodné i pro konverzaci k programu dne. Student může říct větu o tom, co v tu dobu obvykle dělá nebo co dělal v tu dobu včera a nebo o dovolené, popřípadě co bude dělat příští týden anebo i co by dělal, kdyby mohl dělat cokoli.

Příklad
Padne 10:30
Student: Je deset třicet/ je půl jedenácté.
Extra: Mohu procvičovat např. i režim dne: V 10:30 mám přestávku.

Barvy
procvičování základních barev
- Studenti řeknou barvu, která se objeví:
zelená
nebo
To je zelená (barva).
- Studenti řeknou nějakou věc v té barvě: procvičování barev, rodu podstatných jmen, koncovek přídavných jmen, např.
Stůl je hnědý. Tabule je bílá. Pero je zelené.
Banán je žlutý. Hruška je zelená. Jablko je červené.

Využití online kostky v prezenční výuce
Kromě využití při online výuce se online kostka uplatní i při prezenční výuce.
Například online kostka může přijít vhod, pokud učitel své kostky zapomene vzít do třídy 🙂 nebo se rozhodne zařadit práci s kostkou do hodiny spontánně.
U větších skupin při práci s online kostkou během prezenční výuky odpadá nutnost mít s sebou více kostek.
Podmínkou pro práci s online kostkou je, aby studenti měli k dispozici zařízení připojená na internet.
Má-li každý student své zařízení, kde hází online kostkou, je možné částečně znesnadnit možný přenos virů, pokud každý student pracuje jen na jednom zařízení.
Navíc pokud dospívající studenti pracují s online kostku na svém mobilu, určitě je potěší, že mohou být se svým miláčkem.
Využití kostek je jednou z možností procvičování.
Jejich zařazení do hodin by mělo být promyšlené a nemělo by být nepřiměřeně časté.

Čeština pro cizince online: Číslovky 0 – 10 (úroveň A1)
Čeština pro cizince online: Číslovky 1 – 10, 10 – 20, 10 – 100 – pexesa (úroveň A1)
Čeština pro cizince online: Dny v týdnu – interaktivní cvičení na rod v češtině + audio (úroveň A1, A2, B1, B2)
Čeština pro cizince online: Měsíce (úroveň A1)
Čeština pro cizince online: Kolik je hodin? (úroveň A2)
Čeština pro cizince online: Jak čteme roky/ letopočty? (úroveň A1)

Angličtina pro dceru: Months in English

Slovní mraky ve výuce - pro učitele
Proč se Němci učí česky - 5 důvodů