Hrací kostky online

ONLINE KOSTKY - šestistěnky, sedmistěnky, osmistěnky a vícestěnky
Lze využít na:
- hraní deskových her a procvičování časování: kostka 1 - 6
- procvičování číslovek základních: kostka 10, kostka 20, kostka 100, kostka 10/100, kostka 100/ 1000, kostka 1000/ 10000
- procvičování řadových číslovek: kostka DNY V MĚSÍCI a kostka 1. - 12.
- procvičování dnů v týdnu: sedmistěnka
- procvičování měsíců a data: kostka 1 - 12, kostka 1. - 12. a kostka DEN V ROCE
- procvičování určování času: kostka HODINY

Vyberte si kostku:S kostkou lze pracovat nejen v hodině, ale procvičování nějakého jevu pomocí kostky lze zadat studentům jako domácí úkol.

Tipy na práci s online kostkou při distanční anebo i prezenční výuce

Kostka 6
a) Online deskové hry
Házení kostkou slouží k posunu figurek na hrací ploše.

b) Konjugace/ časování sloves v přítomném, minulém nebo i budoucím čase.
Podle čísla, které padne na kostce, student řekne tvar procvičovaného slovesa pro osobu v požadovaném gramatickém čase.
Číslům odpovídají gramatické osoby následovně:
1 = já
2 = ty
3 = on, ona, ono
4 = my
5 = vy
6 = oni, ony, ona

Extra: Pokud student časování ovládá, zadáme vytvářet s daným tvarem nějakou větu.

Příklad:
sloveso pracovat - procvičujeme přítomný čas
Padne 4:
Student: pracujeme
Extra: Mohu procvičovat navíc i odpovědi na otázku "kde": Pracujeme doma nebo v kanceláři. V tomto případě studentům usnadní dokončování vět obrázky s různými prostředími (nádraží, hotel, nemocnice, škola, restaurace...)

Kostka 7
Procvičování dnů v týdnu
Podle čísla, které padne na kostce, student řekne den v týdnu.
Číslům odpovídají dny v týdnu následovně:
1 = pondělí
2 = úterý
3 = středa
4 = čtvrtek
5 = pátek
6 = sobota
7 = neděle

Extra: Nabízí se i procvičování dnů v týdne s předložkou, popřípadě doplnění věty o tom, co student ten den obvykle dělá nebo dělal minulý týden či bude dělat příští týden.

Příklad:
Padne 4:
Student: čtvrtek/ ve čtvrtek
Extra: Mohu procvičovat i režim dne: Ve čtvrtek/ každý čtvrtek mám volejbal.

Kostka 12
Procvičování měsíců
Podle čísla, které se objeví, student řekne měsíc.

Číslům odpovídají měsíce následovně:
1 = leden
2 = únor
3 = březen
4 = duben
5 = květen
6 = červen
7 = červenec
8 = srpen
9 = září
10 = říjen
11 = listopad
12 = prosinec

Extra: Můžeme říct měsíc i s předložkou nebo i v 2. pádu a u pokročilých studentů i celé datum, ke kterému je nutné znát řadové číslovky a jejich tvar v genitivu singuláru/ 2. pádu j. č. Řadové číslovky pro nácvik data lze procvičit pomocí kostky Dny v měsíci.

Příklad:
Padne 4:
Student: duben
Extra: Mohu procvičovat i předložky:
duben - v dubnu
nebo datum :
4. 4. = čtvrtého dubna/ čtvrtého čtvrtý

Kostka Dny v měsíci
Procvičování řadových číslovek v prvním pádě a ve druhém pádě
Příklad:
Padne 12.
Student: dvanáctý, popř. dvanáctého

Kostka 20
Procvičování číslovek od 0 do 20
- Student řekne číslo, které mu padne.

Kostka 100
Procvičování číslovek od 0 do 100
- Student řekne číslo, které mu padne.

Kostka 10/ 100
Procvičování číslovek od 0 do 100 po desítkách
- Student řekne číslo, které mu padne.

Kostka 100/ 1000
Procvičování číslovek od 100 do 1000 po stovkách
- Student řekne číslo, které mu padne.

Kostka 1000/ 10000
Procvičování číslovek od 1000 do 10000 po tisících
- Student řekne číslo, které mu padne.

Kostka Den v roce
Procvičování data


Kostka Hodiny
Procvičování určování času
- Student přečte kolik je hodin digitálně nebo i slovně.

Extra: Vhodné i pro konverzaci k programu dne. Student může říct větu o tom, co v tu dobu obvykle dělá nebo co dělal v tu dobu včera a nebo o dovolené, popřípadě co bude dělat příští týden anebo i co by dělal, kdyby mohl dělat cokoli.

Příklad
Padne 10:30
Student: Je deset třicet/ je půl jedenácté.
Extra: Mohu procvičovat např. i režim dne: V 10:30 mám přestávku.

Využití online kostky v prezenční výuce
Kromě využití při online výuce se online kostka uplatní i při prezenční výuce.
Například online kostka může přijít vhod, pokud učitel své kostky zapomene vzít do třídy 🙂 nebo se rozhodne zařadit práci s kostkou do hodiny spontánně.
U větších skupin při práci s online kostkou během prezenční výuky odpadá nutnost mít s sebou více kostek.
Podmínkou pro práci s online kostkou je, aby studenti měli k dispozici zařízení připojená na internet.
Má-li každý student své zařízení, kde hází online kostkou, je možné částečně znesnadnit možný přenos virů, pokud každý student pracuje jen na jednom zařízení.
Navíc pokud dospívající studenti pracují s online kostku na svém mobilu, určitě je potěší, že mohou být se svým miláčkem.
Využití kostek je jednou z možností procvičování.
Jejich zařazení do hodin by mělo být promyšlené a nemělo by být nepřiměřeně časté.

Čeština pro cizince online: Číslovky 0 – 10 (úroveň A1)
Čeština pro cizince online: Číslovky 1 – 10, 10 – 20, 10 – 100 – pexesa (úroveň A1)
Čeština pro cizince online: Dny v týdnu – interaktivní cvičení na rod v češtině + audio (úroveň A1, A2, B1, B2)
Čeština pro cizince online: Měsíce (úroveň A1)
Čeština pro cizince online: Kolik je hodin? (úroveň A2)
Čeština pro cizince online: Jak čteme roky/ letopočty? (úroveň A1)

Angličtina pro dceru: Months in English

Slovní mraky ve výuce - pro učitele