Úvodní test A1 – Lexikum

Lexikum

Lekce 1 – 10

Doplňte slova opačného významu
Finden Sie die Gegengteile
Write the opposites

0. ano ne
1. den noc
2. dopoledne odpoledne
3. všechno, něco nic
4. vpředu vzadu
5. vpravo vlevo
6. nahoře dole
7. tam tady
8. černý bílý
9. tmavý světlý
10. teplý studený
11. velký malý
12. dobře špatně
13. hodně, moc málo
14. rychle pomalu
15. babička dědeček
16. servírka číšník
17. ovoce zelenina

POMOC / Hilfe / Aid
bílý, číšník, dědeček, dole, odpoledne, málo, malý, nic, noc, světlý, pomalu, špatně, studený, tady/tu, vlevo, vzadu, zelenina

Lekce 6, 8, 10

Kolik je?

0. dva plus tři je pět
1. osmdesát osm mínus nula je osmdesát osm
2. pět plus deset je patnáct
3. devadesát plus dvě stě je dvě stě devadesát
4. tři plus čtyři je sedm
5. jedenáct plus osm je devatenáct
6. šestnáct plus dvacet čtyři je čtyřicet
7. třicet tři plus šedesát osm je sto jedna
8. dvě stě krát dva je čtyři sta
9. dvacet pět krát dva je padesát
10. šedesát krát pět je tři sta

Lekce 1 - 10

Co sem nepatří?
Was passt nicht? (Ein Wort passt nicht. Welches?)
Find the odds

0. hnědá, modrý, zelená, žlutá, černá modrý
1. tmavý, zelený, červený, oranžový, fialový #tmavý#tmavý#zelený#červený#oranžový#fialový
2. tabule, učebnice, učitelka, stůl, počítač #učitelka#tabule#učebnice#učitelka#stůl#počítač
3. řízek, chuť, brambor, sendvič, polévka #chuť#řízek#chuť#brambor#sendvič#polévka
4. vpředu, uprostřed, vpravo, doma, dole #doma#vpředu#uprostřed#vpravo#doma#dole
5. dopoledne, večer, zítra, ráno, noc #zítra#dopoledne#večer#zítra#ráno#noc
6. nakupovat, opakovat, pracovat, studovat, učit #učit#nakupovat#opakovat#pracovat#studovat#učit
7. rusky, rychle, dobře, anglický, špatně #anglický#rusky#rychle#dobře#anglický#špatně

Lekce 7

Jaké posesivní/ přivlastňovací zájmeno chybí?
Welche besitzanzeigende Fürwörter fehlen?
What possessive pronouns are missing?

0. To je Petr a to je jeho učebnice.
1. To je Karel a to je jeho počítač.
2. To je Lenka a to je její třída.
3. To je Lenka a Karel a to je jejich třída.
4. My jsme tady. Naše učitelka je taky tady. A náš učitel je tam.
5. Kde jsi? A kde je tvoje učebnice? Kde je tvůj sešit?
6. To je studentka a to je její pero.

Cvičení online viz https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-privlastnovaci-zajmena-uroven-a1/

Lekce 7, 8, 9, 10

Co patří k sobě?
Was gehört zusammen?
Match the words that go together.

0. smažený sýr hranolky
1. čeština škola
2. e-mailová adresa zavináč
3. hlad restaurace
4. prodavačka obchod
5. stůl židle

Lekce 3, 8

Jak je maskulinum/ mužský tvar?
Wie ist die männliche Form der folgenden weiblichen Formen?
Write a maskuline form of Match the words that go together.

0. Dana Dan
1. Karla Karel
2. studentka student
3. sportovkyně sportovec
4. zpěvačka zpěvák
5. Nováková Novák
6. Malá Malý
7. paní pan
8. žena muž

Test A1 - gramatika
Test A1 - konverzace

Je test těžký?
Učebnice Česky systematicky vám pomůže.

Tento test je vytvořen tak, aby ověřil látku, kterou tato učebnice obsahuje. Čísla lekcí, např. L 8, 9, 10, která jsou v testu na pravé straně, označují lekci v naší učebnici češtiny pro cizince, kde se s jevy daného úkolu setkáte.

Naši učebnici češtiny pro cizince Česky systematicky, která obsahuje 10 lekcí, používáme s úplnými začátečníky a vytváříme ji od roku 1999. Na probrání 10 lekcí potřebujeme minimálně 20 vyučovacích hodin.

S naší učebnicí můžete pracovat sami nebo s vaším učitelem češtiny pro cizince. Máte samozřejmě možnost se s naší učebnicí učit přímo s námi a to v případě, že si u nás zarezervujete individuální výuku nebo když se přihlásíte na nějaký náš skupinový kurz v Praze  nebo v Olomouci pro začátečníky. Na našich kurzech je vždy k dispozici nejnovější verze naší učebnice češtiny pro cizince.

Po zvládnutí naší učebnice se pouštíme do další učebnice češtiny pro cizince na trhu, na které se společně dohodneme. Jedná se většinou o učebnici Česky krok za krokem I, kterou napsala Lída Holá, kde prvních pět lekcí projdeme velmi rychle, protože v nich pro nás není už mnoho nového. Začínáme tak lekcí šest.

Některá interaktivní cvičení z naší učebnice češtiny Česky systematicky jsou rovněž už k dispozici v interaktivním modu na našem webu zdarma, jejich množství se bude zvětšovat. Odkazy na interaktivní verze cvičení jsou v učebnici uvedeny.

Lekce 0 – 7 jsou od podzimu 2019 k dispozici všem zájemcům zdarma na našich webových stránkách.

P. S. Nahrávky připravujeme …