Učebnice češtiny

Zde si můžete stáhnout několik lekcí naší učebnice češtiny pro cizince:

Lekce 0 – WARM-UP
Lekce 1 - Á BÉ CÉ DÉ – TEORIE
Lekce 2 - CO JE TO? KDE JE TO?
Lekce 3 - KDO JE TO?
Lekce 4 - TĚŠÍ MĚ
Lekce 5 - JAK SE MÁTE
Lekce 6 - KOLIK JE HODIN?
LEKCE 7 - NAŠE TŘÍDA
LEKCE 8 - V OBCHODĚ
LEKCE 9 – TELEFON
LEKCE 10 - V RESTAURACI

Každá lekce učebnice Česky pomalu, ale jistě je (kromě první úvodní lekce) rozdělena do sedmi oddílů. Jednotlivé oddíly jsou následující:
I. Miniopakování
II. Slova, slova, slova
III. Dialogy/ Text
IV. AHA
V. Cvičení (dělá mistra)
VI. A (nejlepší) na konec …
VII.
BONUS

Všech sedm částí je charakterizováno níže. Zvládnutí všech 10 lekcí ověří následující test ze tří částí:

Test - Lexikum/ slovní zásoba
Test - Gramatika
Test – Dialogy

I. Miniopakování má za cíl připomenou učivo z předcházejícího kroku.
Další oddíl
II. Slova, slova, slova obsahuje novou slovní zásobu (průměrně 30 - 40 slovíček a slovních spojení na lekci). Slovíčka jsou uvedena česky a řazena abecedně. Studenti si je před probíráním lekce najdou vzadu ve slovníčku. Cílem takového uspořádání je, aby se studenti s novou slovní zásobou před probíráním vlastní lekce alespoň pasivně seznámili.

Třetí část III. Dialogy/ Text obsahuje výchozí dialogy nebo text lekce.

Oddíl IV. AHA!  vysvětluje gramatiku. Gramatiku je uváděna po minimálním tématech, která jsou nicméně vždy obšírně vysvětlena. Cílem je poskytnout pevné základy, ze kterých je možné při dalším studiu vycházet. Podání gramatických jevů je zčásti induktivní, aby se podpořila aktivita studentů a proces zapamatování. U probíraných pádů je uvedeno shrnutí koncovek a i algoritmus, které napomáhají studentům, jak si různá zakončení zapamatovat. Studenti mohou zvládnout úvodní text lekce, aniž by znali příslušnou gramatiku - je totiž opravdu minimální, a tak pro porozumění textů postačí znalost slovíček.
Následující část
V. Cvičení (dělá mistra) je věnována procvičení. Zařazeny jsou různé druhy lexikálních, gramatických i pravopisných cvičení. Vedle cvičení dichotomických, přiřazovacích a uspořádacích obsahuje učebnice cvičení substituční, transformační, doplňovací a produkční. U cvičení jsou uvedeny vzory, řešení jsou v klíči. U cvičení jsou často odkazy na jejich interaktivní verze na internetu, čímž si lze řešení rovněž zkontrolovat.

Závěrem každého kroku je pro zábavu VI. A (nejlepší) na konec …, kde studenti najdou písně, aforismy, jazykolamy, hádanky …, které je mají povzbudit do dalšího učení.

Od první lekceje zařazován oddíl VII. BONUS, který je určen především Slovanům nebo falešným začátečníkům. Jedná se o dodatečnou slovní zásobu anebo rozšiřující gramatiku. Tato část je vhodná i pro studenty, kteří se češtině už nějakou dobu úspěšně věnují, a ostatní části lekcí jsou pro ně příliš lehké, protože jim může sloužit k prohloubení anebo procvičení jejich znalostí. Za lekcí jsou přílohy, ve kterých jsou obrázky nebo materiály, které lze využít při upevňování látky bez učebnice. V plánu je rozpracovat jednotlivé lekce do e-learningových modelů s nahrávkami všech textů a cvičení.

Za lekcí jsou přílohy, ve kterých jsou obrázky nebo materiály, které lze využít při upevňování látky bez učebnice.

V plánu je rozpracovat jednotlivé lekce do e-learningových modelů s nahrávkami všech textů a cvičení.

Poznámky pro učitele
1. Slovíčka, dialogy, gramatický výklad a cvičení označeny
pěti hvězdičkami ***** jsou obtížnější a u méně motivovaných studentů není nutné trvat na jejich dokonalém zvládnutí. Lze je i vynechat a vrátit se k nim případně později.
2. Doplňující
cvičení lze ztížit tak, že u nich rychlejší studenti nemají výběr z možností, ale určují chybějící tvary sami.
3. Dialogy/ texty lekcí je možné se Slovany hned po poslechu (tj. po jejich přečtení vyučujícím) a stručné kontrole porozumění přímo číst už
ve verzích s vynechanými slovy, které jsou zařazeny na konci lekcí.
4.
Výslovnost - přehled výslovnosti a plno výslovnostních cvičení obsahuje první lekce. Samostatná cvičení pouze na výslovnost jsou zařazeny ještě do druhé a třetí lekce. Nicméně při výuce klademe na správnou výslovnost už od první hodiny velký důraz. Nácvik výslovnosti je ale většinou přítomen imanentně. Studenti jsou často nahráváni a jejich výslovnost (například během konzultačních hodin) společně analyzujeme. Při přípravě mají studenti za úkol nejen vypracovat cvičení, ale i si věty si nahlas. A protože materiály obsahují opravdu hodně cvičení, ta, která už jsou velmi snadná, lze vynechat anebo je projít s tím, že se zaměříme více na výslovnost, neboť samotné cvičení skupina snadno zvládne.
5.
Ortografie/ pravopis - pravopisná cvičení v materiálech nenajdete. Už od samého začátku ale nacvičujeme i správné psaní. Zmiňujeme pravidla spojená s diakritickými znaménky. Dbáme na to, aby si studenti byli vědomi rozdílu mezi opomenutím diakritiky v kořenech slov a v gramatický koncovkách. Osvědčilo se nám, když studenti zpočátku doma vypracovávají hodně domácích úkolů i písemně. Je to časově náročné, ale správný pravopis si tak osvojí rychleji.

P. S.
Všechny lekce učebnice jsou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.