Učebnice češtiny

Zde si můžete stáhnout několik lekcí naší učebnice češtiny pro cizince.

Úvod

Každá lekce učebnice Česky pomalu, ale jistě je (kromě první úvodní lekce) rozdělena do sedmi oddílů. Jednotlivé oddíly jsou následující:

I. Miniopakování má za cíl připomenou učivo z předcházejícího kroku.

Další oddíl II. Slova, slova, slova obsahuje novou slovní zásobu (průměrně 30 - 40 slovíček a slovních spojení na lekci). Slovíčka jsou uvedena česky a řazená abecedně. Studenti si je před probíráním lekce najdou vzadu ve slovníčku. Cílem takového uspořádání je, aby se studenti s novou slovní zásobou před probíráním vlastní lekce alespoň pasivně seznámili.

Třetí část III. Text obsahuje výchozí dialogy nebo text lekce.

Oddíl IV. AHA! je věnován gramatice. Gramatiku je uváděna po minimálním tématech, která jsou nicméně vždy obšírně vysvětlena. Cílem je poskytnout pevné základy, ze kterých je možné při dalším studiu vycházet. Podání gramatických jevů je zčásti induktivní, aby se podpořila aktivita studentů a proces zapamatování. probíraných pádů je uvedeno shrnutí koncovek a i algoritmus, které napomáhají studentům, jak si různá zakončení zapamatovat. Studenti mohou zvládnout úvodní text lekce, aniž by znali příslušnou gramatiku - je totiž opravdu minimální, a tak pro porozumění textů postačí znalost slovíček.

Následující část V. Cvičení (dělá mistra) je věnována procvičení. Zařazeny jsou různé druhy cvičení - doplňující, přiřazovací, substituční i transformační. U cvičení jsou uvedeny vzory, řešení jsou v klíči.

Závěrem každého kroku je pro zábavu VI. A (nejlepší) na konec …, kde studenti najdou písně, aforismy, jazykolamy, hádanky …, které je mají povzbudit do dalšího učení.

Od první lekce je zařazován oddíl VII. BONUS, který je určen především Slovanům nebo falešným začátečníkům. Jedná se o dodatečnou slovní zásobu anebo rozšiřující gramatiku. Tato část je vhodná i pro studenty, kteří se češtině už nějakou dobu úspěšně věnují, a ostatní části lekcí jsou pro ně příliš lehké, protože jim může sloužit k prohloubení anebo procvičení jejich znalostí.

Za lekcí jsou přílohy, ve kterých jsou obrázky nebo materiály, které lze využít při upevňování látky bez učebnice.