Čeština pro školáky: Halloween a Jack-o’-Lantern

Halloween a legenda o vzniku názvu jack-o'-lantern

Vyberte -i, -í, -y, anebo -ý.
Je jasné, že bod platí jen v případě, že svůj výběr správně zdůvodníte.
Za vtipné nebo kreativní zdůvodnění špatného řešení si můžete dát 0,1 bodu (jednu desetinu bodu :-))

Halloween
K poslednímu ř#í#i#í#y#ýjnovému dni patří v anglosaském světě Halloween. Podle staré keltské tradice se 31. ř#í#i#í#y#ýjna se soumrakem vrací na svět duše zemřelých, kde chtějí škodit, a proto se před dveře anebo na okna začaly umisťovat sv#í#i#í#y#ýtící lucerny se světýlky, které měly ob#y#i#í#y#ýdlí chránit. Tyto lucerny současně představoval#y#i#í#y#ý také duše zemřelých m#i#i#í#y#ýlovaných b#y#i#í#y#ýtostí a měl#y#i#í#y#ý u vchodů do domů v#í#i#í#y#ýtat pozůstalé. Těmto lucernám se v angličtině říká jack-o'-lantern (anglick#y#i#í#y#ý se lucerna řekne „lantern“) a byly původně v#y#i#í#y#ýdlabávány z tuřínu, brambor nebo červené řep#y#i#í#y#ý a uvnitř byl#y#i#í#y#ý svítící uhl#í#i#í#y#ýky nebo sv#í#i#í#y#yčka. Dnes b#ý#i#í#y#ývají obv#y#i#í#y#ýkle v#y#i#í#y#ýřezávány z dýní a zevnitř jsou osvětleny sv#í#i#í#y#yčkou. Nev#í#i#í#y#ý se přesně, proč se lucerničkám říká jack-o'-lantern (česk#y#i#í#y#ý můžeme říct Honza s lucernou), a tak existuje o původu tohoto názvu celá řada legend. M#y#i#í#y#ý nyní přicházíme s jednou verz#í#i#í#y#ý vzniku slova jack-o'-lantern, která zaujala nás. Doufáme, že i vám se tato legenda bude líb#i#i#í#y#ýt.
Op#i#i#í#y#ýlec Honza
Kd#y#i#í#y#ýsi žil v Irsku op#i#i#í#y#ýlec, v angličtině se jmenoval Jack. Česk#y#i#í#y#ý mu můžeme říkat Honza. A ten op#i#i#í#y#ýlec se zajímal jen a pouze o alkohol, a tak mu už na nic jiného nezb#ý#i#í#y#ývalo času ani peněz.
Jednou o Halloweenu, kdy podle Keltů začíná temná polov#i#i#í#y#ý na roku, už Honzova duše odm#í#i#í#y#ýtala zůstat v jeho zchátralém těle a začala jeho tělo pomalu opouštět. V tu chvíl#i#i#í#y#ý se objev#i#i#í#y#ýl ďábel, kter#ý#i#í#y#ý v#y#i#í#y#ýcítil svou příležitost a chtěl z#í#i#í#y#ýskat pro peklo novou duši. Honzov#i#i#í#y#ý se ale do pekla pochop#i#i#í#y#ýtelně vůbec nechtělo. Komu b#y#i#í#y#ý se chtělo? Vám snad ano?
Honza tedy popros#i#i#í#y#ýl čerta, aby mu splnil ještě poslední přání. Nepřekvap#í#i#í#y#ý, že Honza si chtěl před smrtí dát ještě poslední skleničku, na kterou už bohužel neměl ani floka. Požádal proto čerta, aby mu půjčil. Nic netušící pekelník se proměnil v peníze. Bylo to údajně šest pencí.
Honza po peněz#í#i#í#y#ých chňapnul a čerta převezl. Čertisko si ho tak do pekla neodneslo.
Jak m#y#i#í#y#yslíte, že Honza čerta převezl?
O tom je druhá část.

P. S. Text počítá se znalostí
a) tvrdých a měkkých souhlásek
b) vyjmenovaných slov
c) skloňování podstatných jmen
d) časování sloves v přítomném čase a
e) shody podmětu s přísudkem, tj. učiva probraného do konce čtvrté třídy.
Neočekává se znalost skloňování přídavných jmen, což se probírá v páté třídě.

Dobrá zpráva 1: Halloween – deklinace/ skloňování
Dobrá zpráva 2:
Dušičky – písnička
Dobrá zpráva 3: Podzimní pranostiky
Dobrá zpráva 4: Vánoce – text
Dobrá zpráva 5: Velikonoce – text
Dobrá zpráva 6: Díky, nebo kvůli – předložky
Dobrá zpráva 7: Množné číslo sloves v minulém čase
Dobrá zpráva 8: České svátky a tradice – podobné pracovní listy

Dobrá zpráva 9: Basic English – exercises

3 komentáře u „Čeština pro školáky: Halloween a Jack-o’-Lantern

  1. Pingback: střední rod, množné číslo, Čeština pro Čechy | Mozaika

  2. Pingback: druhá část, pověst, jack-o'-lantern, Halloween | Mozaika

  3. Pingback: písnička Dušičky, audio, poslech, text, čeština | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.