Čeština pro školáky: Halloween a Jack-o’-Lantern 3

Halloween a legenda o vzniku názvu jack-o'-lantern – 3. část

Druhá část legendy

Vyberte -i, -í, -y, anebo -ý:
Není určitě nutné připomínat, že bod platí jen v případě, že svůj výběr správně zdůvodníte.
Za vtipné nebo kreativní zdůvodnění špatného řešení si můžete dát 0,1 bodu (jednu desetinu bodu :-))

Bludný Ir
U pekelné brán#y#i#í#y#ý už na Honzovu duši čekal jeho star#ý#i#í#y#ý známý čert, kter#ý#i#í#y#ý b#y#i#í#y#ýl pořádně nasupený. Sotva ji spatřil, spustil: "Táhni odsud, hříšná duše. V pekle pro tebe není m#í#i#í#y#ýsto. Na tvou další cestu máme pro tebe alespoň žhavou hroudu uhl#í#i#í#y#ý, která ti bude sv#í#i#í#y#ýtit na tvé pouti světem." Honzova duše si v#y#i#í#y#ýdlabala řepu, do které si vložila žhavé uhl#í#i#í#y#ý, aby ji horké uhl#í#i#í#y#ýky nepálil#y#i#í#y#ý v rukou. A od té doby až do dnešních dní bloudí světem křížem krážem. Až Honzovu duši potkáte, tak se jí zeptejte, jak je možné ji spas#i#i#í#y#ýt, protože tato informace nám není známa.
Bát se ale nemus#í#i#í#y#ýte, protože lucerna má přece chránit lidi před zlými duch#y#i#í#y#ý. Lidé, když tuto v#y#i#í#y#ýřezávanou lucerničkou zahlédl#i#i#í#y#ý, věděl#i#i#í#y#ý, že duše jejího majitele je s ní, i když ji třeba pro tmu nev#i#i#í#y#ýděli a říkal#i#i#í#y#ý si:
"Aha, to je Jack of Lantern." (= Jack s lucernou alias Honza s lucernou).
A proto se teď této lucerničce v angličtině říká po Honzov#i#i#í#y#ý s lucerničkou "jack-o'-lantern" (Honza s lucerničkou).
Tol#i#i#í#y#ýk pověst o vzniku anglického názvu pro halloweenskou lucerničku.

 

Cvičení
Poznámky: Některé otázky jsou vhodnější až pro žáky na druhém stupni. 

Cvičení
Poznámky: Některé otázky jsou vhodnější až pro žáky na druhém stupni. 

I. Otázky k textu
1. Líbí se Vám tato legenda? Proč ano? Proč ne? Co se vám líbí? Co se vám nelíbí? 

2. Jak byste čerta převezli v prvním případě (s peněz#i#i#í#y#ý) a v druhém (u jabloně) vy?

3. Znáte možnosti, jak je možné spasit nějakou bludnou duši?

4. Převyprávějte tuto legendu vlastními slovy.

5. Znáte nějakou další pohádku nebo pověst, ve které chce čert dostat do pekla hříšné duše? Vyprávějte. Nebo ji můžete i napsat.

6. Před smrtí měl Honza možnost si ještě něco přát. Znáte ještě nějaká jiná poslední přání z jiných pohádek nebo pověstí. Jaké poslední přání byste měli vy?

7. Honza v legendě byl závislý na alkoholu.
Na čem (nebo i na kom) je ještě možné být závislý?
Znáte někoho, kdo je na něčem nebo na někom závislý tak, že ani kdyby mu hrozilo peklo, by se nezměnil jako Honza? 
Jste na něčem nebo na někom závislý?
Jak je možné se nějaké závislosti zbavit?

8. Proč existuje často několik verzí pověstí, pohádek nebo i lidových písní? Znáte nějaké příklady?

II. Jazyk
1. Jak této svítilně, která patří k halloweenské výzdobě a má dnes tvar dýně a bývá z dýně, ale která se v současnosti prodává i z jiných materiálů, říkáte vy? Jack-o'-lantern? Nebo jinak?
Naše návrhy: halloweenská lucernička, dýňová lucernička, Honzova lucernička, Honza s lucernou, lucerničkový Honza (honza)
Poznámka: Hais a Houdek uvádějí ve svém čtyřdílném anglicko-českém slovníku spojení "strašidelný Turek". Pokud máte slovník v knihovničce, můžete zjistit, ve kterém díle slovo "jack-o'-lantern" najdete.

2. Rozumíte všem slovům a spojením v textu? Čemu nerozumíte?

3. Najděte v pověsti synonyma/ slova souznačná ke slovu "čert". Znáte ještě nějaká jiná?

4. Najděte v legendě oslovení - jména v 5. pádě. Kdo koho oslovuje? 

5. Najděte v pověsti přímou řeč. Převeďte ji do řeči nepřímé.

6. Slovní zásoba
a) Proč asi říkáme žadonit tak, že "by se i kámen ustrnul"? Co to znamená?
b) Proč se čert tak bojí kříže a svěcené vody? Je něco, čeho se vy bojíte jako čert kříže :-)?
c) Kdy používáme spojení "chyba lávky"?
d) O kom se říká, že je "kvítko z čertovy zahrádky"?
e) Jak by mohl Honza obrátit peklo vzhůru nohama?
f) Slyšeli jste spojení "Bludný Holanďan" anebo alespoň "bludný balvan/ kámen"? Co znamenají?
g) Co vám říká váš jazykový cit na slova "pověst" a "legenda"? Je mezi těmito slovy nějaký rozdíl? Jaký?
h) Vysvětlete význam přísloví Kdo s čím zachází, tím také schází pomocí pověsti o Honzovi.

7. Vymyslete jiný (lepší) název pro alespoň jednu ze tří částí legendy:
Opilec Honza - 
Kvítko z čertovy zahrádky - 
Bludný Holanďan - 

8. Víte, jak se jmenuje věda o původu slov?
a) etnografie
b) entomologie
c) etymologie
d) etika
Víte, proč se Halloweenu říká Halloween?
Víte, proč se některým českých slovům říká tak, jak se jim říká? Vyprávějte o původu některých slov.
Víte například, jak vzniklo nebo co znamená vaše jméno anebo příjmení?

9. a) Zahrajte, jak čert prosil Honzu, aby ho nechal slézt z jabloně - vybírejte vhodnou slovnou zásobu, pracujte s tempem řeči, hlasem - intonací, hlasitostí, neváhejte si pomoci i mimikou a gestikou apod.

9. b) Úkol na doma: zahrajte si na čerta, kterého Honza už podruhé napálil, a pořádně si zanadávejte.

10. Na několika místech se autor snaží čtenáře/ posluchače vtáhnout do vyprávění tak, že se na ně obrací nebo se jim snaží situaci přiblížit z jejich pohledu. Najdete tato místa? Myslíte si, že se autorovi daří vyvolat tímto způsobem větší zájem čtenářů anebo posluchačů o příběh, nebo jeho počínání působí násilně až trapně? Svůj názor zdůvodněte.

11. Příprava na přijímačky na osmiletá gymnázia:
a) Znáte podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem ČERT a skloňuje se podle vzoru RŮŽE?
b) Znáte podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného čtyřslabičné, je příbuzné se slovem ČERT a skloňuje se podle vzoru ŽENA?
c) Znáte přídavné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem RUKA a skloňuje se podle vzoru JARNÍ?
d) Znáte přídavné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem DUŠE a skloňuje se podle vzoru JARNÍ?
e) Znáte podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem UHLÍ a skloňuje se podle vzoru MLADÝ?
f) Znáte podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem UHLÍ a skloňuje se podle vzoru MUŽ?

III. Mezipředmětové vztahy
Jedno téma si můžete vybrat pro svou krátkou prezentaci:
1. Co víte o Halloweenu? Prezentace může být i v angličtině.
Jaká je souvislost mezi Halloweenem a básní Havran A. E. Poa?
A. E. Poe: The Raven - báseň Havran v angličtině 

2. Kolem Halloweenu jsou v České republice Dušičky. Co víte o tomto svátku? 

3. Co víte o Keltech? (kdy a kde žili, jak bydleli, jazyk, svátky, apod.)

4. Co víte o Irsku? (zeměpis, náboženství, spisovatelé, hudba, jídlo a pití, apod.)

5. Co víte o dýni, bramborech/ bramborách, řepě a tuřínu? (například kde a kdy rostou, kdy a jak kvetou, význam pro člověka, význam pro zvířata, apod.)

6. Víte, jaký je v angličtině rozdíl mezi slovy penny, pence a pennies a kolik pencí má jedna libra?

7. Zpracujte legendu výtvarně - kresbou, malbou, keramickým výtvorem, koláží, muchláží, landartem, apod.

8. Vyberte k pověsti nebo k nějaké její části nejvhodnější hudbu.
Zahrajte nebo zazpívejte nějaký hudební motiv.
Dokážete sami složit nějaký motiv? Troufnete si improvizovat?
Ostatní mohou vaše vystoupení doprovázet pohybem.

 

Dobrá zpráva 1: Halloween – deklinace/ skloňování
Dobrá zpráva 2:
Dušičky – písnička
Dobrá zpráva 3: Podzimní pranostiky
Dobrá zpráva 4: Vánoce – text
Dobrá zpráva 5: Velikonoce – text
Dobrá zpráva 6: Díky, nebo kvůli – předložky
Dobrá zpráva 7: Množné číslo sloves v minulém čase
Dobrá zpráva 8: České svátky a tradice – podobné pracovní listy

Dobrá zpráva 9: Basic English – exercises

1 komentář u „Čeština pro školáky: Halloween a Jack-o’-Lantern 3

  1. Pingback: druhá část, pověst, jack-o'-lantern, Halloween | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.