deprese, pacient, psycholog

Čeština pro cizince online: Pacient a psycholog – dialog (úroveň B1)

I. Doplňte do dialogu psychologa a jeho pacienta záporná zájmena a záporná příslovce:

psycholog "Jak se jmenujete?"
pacient "Nejmenuju se nijak."
psycholog "Kde bydlíte?"
pacient "Nebydlím nikde."
psycholog "Koho si vážíte?"
pacient "Nevážím si nikoho."
psycholog "Čeho se účastníte?"
pacient "Neúčastním se ničeho"
psycholog "Komu píšete?"
pacient "Nepíšu nikomu.
psycholog "Čemu se smějete?"
pacient "Nesměju se ničemu."
psycholog "Koho máte rád?."
pacient "Nemám rád nikoho."
psycholog "O co se zajímáte?"
pacient "Nezajímám se o nic."
psycholog "Na kom vám záleží?"
pacient "Nezáleží mi na nikom."
psycholog "O čem přemýšlíte?"
pacient "Nepřemýšlím o ničem."
psycholog "S kým telefonujete?"
pacient "Netelefonuju s nikým."
psycholog "Čím vás může někdo potěšit?"
pacient "Nemůže mě nikdo ničím potěšit."
psycholog "Meditujete někdy?"
pacient "Nemedituju nikdy."
psycholog "Dáte si něco?"
pacient "Nedám si nic. Chci být sám."

Pomoc - tabulka se skloňováním zájmen "nikdo", "nic"
České pády a skloňování zájmen „nikdo“ a „nic“

pád
nikdo nic
první nominativ nikdo nic
druhý genitiv nikoho ničeho
třetí dativ nikomu ničemu
čtvrtý akuzativ nikoho nic
šestý lokál o nikom o ničem
sedmý instrumentál nikým ničím


II. Zahrajte si dialog podle těchto sloves:
jmenovat se
bydlet
účastnit se
psát
smát se
mít rád
zajímat se o/ zájem o
záležet někomu na kom, čem
přemýšlet o
telefonovat s nebo telefonovat komu

Poznámka: Učebnice Česky krok za krokem 2 má tato zájmena slovní zásobu na straně 12. Cvičení může být přidáno k našemu testu na slovní zásobu k této učebnici.
Dobrá zpráva 1: Další cvičení k učebnici Česky krok za krokem 2
Dobrá zpráva 2: Skloňování zájmen "kdo", "nic"
Dobrá zpráva 3: Cvičení na české pády
Dobrá zpráva 4: Vyšetření u lékaře - dialog
Dobrá zpráva 5: Další příspěvky pro úroveň B1
Dobrá zpráva 6: Další konverzace

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování

Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks

Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо

Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

3 komentáře u „Čeština pro cizince online: Pacient a psycholog – dialog (úroveň B1)

  1. Pingback: Dialog v obchodě, negace, listopad 1989, zápor, A2 | Mozaika

  2. Pingback: vyšetření u lékaře, čeština pro cizince, B1, Czech | Mozaika

  3. Pingback: Co budeš dělat dneska večer, tázací slova, čeština | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.