Čeština pro cizince online: Evropská unie a Česká republika (úroveň B2)

Doplňte do textu Evropská unie a Česká republika tato slova:

Od 1. července Česká republika podruhé předsedá Radě EU.
Hlavním mottem českého předsednictví je „Evropa jako úkol“, který odkazuje na esej Václava Havla.
První české předsednictví bylo v roce 2009.
Česká republika je členem EU od roku 2004.

Historie EU začala po druhé světové válce. V roce 1951 šest zemí (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko) založilo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO).
V roce 1958 se ESUO přeměnilo v Evropské hospodářské společenství (EHS).
Postupně přistupovaly další státy a bylo nutné fungování EHS změnit.
V roce 1993 se z EHS stala Evropská unie.
Na začátku roku 2020 z EU vystoupilo Spojeného království, které bylo členem od roku 1973.
A tak má Evropská unie nyní 27 členských států.
Úředních jazyků je pak o tři méně, tedy 24.
V 19 zemích EU je oficiální měnou euro, tyto státy označujeme jako eurozónu.
Cestovat a podnikat lidem a podnikům bez hraničních kontrol umožňuje existence Schengenského prostoru. Schengenský prostor funguje od června 1985.
V době jeho vzniku jej tvořilo pět zemí.
Dnes je v něm 22 zemí EU. Z členských zemí v Schengenu nejsou Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Kypr a Irsko. Jeho součástí jsou ale ještě čtyři země, které nejsou členy sedmadvacítky: Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Konverzace
Co odpovíte?
1. Víte, jaké jsou priority letošního českého předsednictví?
2. Co vás napadne v souvislosti s prvním českým předsednictvím?
(Pomoc: Evropě to osladíme, pád vlády, Entropa...)
3. Co ještě víte o EU?
4. Jaký nejhmatatelnější přínos pro vás má členství ČR v EU?
5. Jakou nevýhodu vidíte v členství ČR v EU?
6. Jste spíše euroskeptik nebo eurooptimista?

Gramatika
Najděte v textu číslovky. Víte, o jaký typ se u těchto číslovek jedná?

Které číslovky jsou základní a které řadové?
V jakém pádu jsou číslovky v textu?
Umíte všechny tyto číslovky skloňovat?
P. S. Fotografie s balónem a akrobatkou je z 24. 6., kdy se v Praze před Rudolfinem konalo zahájení českého předsednictví.

P.S. Od 1. 1. 2023 začalo platit eurem Chorvatsko a od stejného data je tato země součástí Schengenského prostoru.


Dobrá zpráva 1:
Státy EU od 1. 5. 2004
Dobrá zpráva 2:
Více o EU
Dobrá zpráva 3:
Další pracovní listy pro úroveň B2
Dobrá zpráva 4:
Další texty
Dobrá zpráva 5:
Program Erasmus a Česká republika - cvičení na předložky
Dobrá zpráva 6: Program Erasmus v číslech - cvičení: řazení vět do text
Dobrá zpráva 7: Skloňování číslovek
Dobrá zpráva 8: Jak čteme letopočty
Dobrá zpráva 9: Lavičky Václava Havla

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

1 komentář u „Čeština pro cizince online: Evropská unie a Česká republika (úroveň B2)

  1. Pingback: Meditace EU, výslovnost, čeština, A1, Learn Czech | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.