Čeština pro cizince online: Časování/ konjugace slovesa „studovat“ (úroveň A1, A2, B1, B2)

STUDOVAT
vid: nedokonavé sloveso
kmen: "stud-" = infinitiv „studovat“ bez "-ovat"

Přítomný čas
Princip je
- kmen "stud-" + koncovky: -uju/-uji, -uješ, -uje, -ujeme, -ujete, -ujou/-ují

jednotné číslo/
singulár
hovorové tvary neutrální tvary  
1. já studuju studuji  
2. ty studuješ studuješ  
3. on, ona, ono studuje studuje  

množné číslo/ plurál hovorové tvary neutrální tvary zkrácený nespisovný tvar
1. my studujeme studujeme studujem
2. vy studujete studujete  
3. oni, ony, ona studujou studují  

Zápor/ negace v přítomném čase
Princip je
- částice ne- přímo se slovesem: nestuduju

jednotné číslo/
singulár
hovorové tvary neutrální tvary  
1. já nestuduju nestuduji  
2. ty nestuduješ nestuduješ  
3. on, ona, ono nestuduje nestuduje  
množné číslo/ plurál hovorové tvary neutrální tvary zkrácený nespisovný tvar
1. my nestudujeme nestudujeme nestudujem
2. vy nestudujete nestudujete  
3. oni, ony, ona nestudujou nestudují  

Minulý čas
Princip je
- tzv. „-l-forma“, tj. sloveso s koncovkami podle osoby a čísla:
-l, -la, -lo, -li nebo -ly
+
v 1. a 2. osobě jednotného a v 1. a 2. osobě množného čísla tvar slovesa být v přítomném čase taky ve tvaru podle osoby a čísla, tj. jsem, jsi, jsme nebo jste,
ale ve 3. osobě jednotného a ve 3. osobě množného čísla sloveso být (je, jsou) není

- slovosled: pomocné tvary jsem, jsi, jsme, jste patří na druhé místo ve větě:
Studoval jsem dneska ráno.
Večer jsem nestudoval, protože jsem byl unavený.

N. B.:
Jen spojky "a" a "ale" fungují jako tečka/ konec/ pozice 0, po nich začíná první pozice:
Včera jsem studoval, ale nepsal jsem úkol.
Včera (= 1. pozice) jsem (= 2. pozice) studoval,
ale (= tečka/ konec/ pozice 0) nepsal (= 1. pozice) jsem (= 2. pozice) úkol.

Pozn.: Časování/ konjugace slovesa "být" v přítomném čase viz Sloveso být - konjugace

jednotné číslo/ singulár   zkrácené nespisovné tvary
1. já studoval jsem (m.)
studovala jsem (f.)
studovalo jsem (n.)
 
2. ty studoval jsi (m.)
studovala jsi (f.)
studovalo jsi (n.)
studovals (m.)
studovalas (f.)
studovalos (n.)
3. on, ona, ono studoval (m.)
studovala (f.)
studovalo (n.)
 
množné číslo/ plurál    
1. my studovali jsme (m.)
studovaly jsme (f.)
studovala jsme (n.)
 
2. vy studovali jste (m.)
studovaly jste (f.)
studovala jste (n.)

vykání
studoval jste (m.)
studovala jste (f.)
studovali jste (pl. m.)
studovaly jste (pl. f.)
studovala jste (pl. n.)
 
3. oni, ony, ona studovali (m.)
studovaly (f.)
studovala (n.)
 

Zápor/ negace v minulém čase
Princip je
- částice ne- přímo s plnovýznamovým slovesem: nestudoval jsem

jednotné číslo/ singulár   zkrácené nespisovné tvary
1. já nestudoval jsem (m.)
nestudovala jsem (f.)
nestudovalo jsem (n.)
 
2. ty nestudoval jsi (m.)
nestudovala jsi (f.)
nestudovalo jsi (n.)
nestudovals (m.)
nestudovalas (f.)
nestudovalos (n.)
3. on, ona, ono nestudoval (m.)
nestudovala (f.)
nestudovalo (n.)
 
množné číslo/ plurál    
1. my nestudovali jsme (m.)
nestudovaly jsme (f.)
nestudovala jsme (n.)
 
2. vy nestudovali jste (m.)
nestudovaly jste (f.)
nestudovala jste (n.)

vykání

nestudoval jste (m.)
nestudovala jste (f.)
nestudovali jste (pl. m.)
nestudovaly jste (pl. f.)
nestudovala jste (pl. n.)
 
3. oni, ony, ona nestudovali (m.)
nestudovaly (f.)
nestudovala (n.)
 

Budoucí čas
Princip je
- sloveso být v budoucím čase: budu, budeš, bude, budeme, budete nebo budou +
studovat (= infinitiv/ neurčitek/ slovníkový tvar slovesa studovat)

Pozn.: Časování/konjugace slovesa "být" v budoucím čase viz Sloveso být - konjugace

jednotné číslo/ singulár    
1. já budu studovat  
2. ty budeš studovat  
3. on, ona, ono bude studovat  
množné číslo/ plurál   zkrácený nespisovný tvar
1. já budeme studovat budem studovat
2. ty budete studovat  
3. on, ona, ono budou studovat  

Zápor/ negace v budoucím čase
Princip je
- částice ne- s pomocným slovesem "být": nebudu studovat

jednotné číslo/ singulár    
1. já nebudu studovat  
2. ty nebudeš studovat  
3. on, ona, ono nebude studovat  
množné číslo/ plurál   zkrácený nespisovný tvar
1. já nebudeme studovat nebudem studovat
2. ty nebudete studovat  
3. on, ona, ono nebudou studovat  

Rozkaz/ imperativ

jednotné číslo/ singulár  
1. já
2. ty studuj
3. on, ona, ono
množné číslo/ plurál  
1. my studujme
2. vy studujte
3. oni, ony, ona

Zákaz/ negativní rozkaz
Princip je
-
částice ne- přímo se slovesem: nestuduj

jednotné číslo/ singulár  
1. já
2. ty nestuduj
3. on, ona, ono
množné číslo/ plurál  
1. my nestudujme
2. vy nestudujte
3. oni, ony, ona

Podmiňovací způsob/ kondicionál
Princip je
- tzv. „-l-forma“, tj. sloveso s koncovkami podle osoby a čísla:
-l, -la, -lo, -li nebo -ly
+
tvar slovesa být v podmiňovacím způsobu/ kondicionálu taky ve tvaru podle osoby a čísla, tj. bych, bys, by, bychom, byste nebo by

- slovosled: pomocné tvary bych, bys, by, bychom, byste nebo by patří na druhé místo ve větě:
Studoval bych dneska ráno, ale zaspal jsem.
O víkendu bych studoval, kdybych nebyl líný.
Kdybych studoval každý den, mluvil bych už výborně česky.

Pozn.: Časování/ konjugace slovesa "být" v přítomném čase viz Sloveso být - konjugace

jednotné číslo/ singulár neutrální tvary nespisovné tvary
1. já studoval bych (m.)
studovala bych (f.)
studovalo bych (n.)
 
2. ty studoval bys (m.)
studovala bys (f.)
studovalo bys (n.)
 
3. on, ona, ono studoval by (m.)
studovala by (f.)
studovalo by (n.)
 
množné číslo/ plurál neutrální tvary nespisovné tvary
1. my studovali bychom (m.)
studovaly bychom (f.)
studovala bychom (n.)
studovali bysme (m.)
studovaly bysme (f.)
studovala bysme (n.)
2. vy studovali byste (m.)
studovaly byste (f.)
studovala byste (n.)

vykání
studoval byste (m.)
studovala byste (f.)
studovali byste (pl. m.)
studovaly byste (pl. f.)
studovala byste (pl. n.)
 
3. oni, ony, ona studovali by (m.)
studovaly by (f.)
studovala by (n.)
 

Zápor/ negace v podmiňovacím způsobu/kondicionálu
Princip je
- částice ne- přímo s plnovýznamovým slovesem: nestudoval bych

jednotné číslo/ singulár neutrální tvary nespisovné tvary
1. já nestudoval bych (m.)
nestudovala bych (f.)
nestudovalo bych (n.)
 
2. ty nestudoval bys (m.)
nestudovala bys (f.)
nestudovalo bys (n.)
 
3. on, ona, ono nestudoval by (m.)
nestudovala by (f.)
nestudovalo by (n.)
 
množné číslo/plurál neutrální tvary nespisovné tvary
1. my nestudovali bychom (m.)
nestudovaly bychom (f.)
nestudovala bychom (n.)
nestudovali bysme (m.)
nestudovaly bysme (f.)
nestudovala bysme (n.)
2. vy nestudovali byste (m.)
nestudovaly byste (f.)
nestudovala byste (n.)

vykání
nestudoval byste (m.)
nestudovala byste (f.)
nestudovali byste (pl. m.)
nestudovaly byste (pl. f.)
nestudovala byste (pl. n.)
 
3. oni, ony, o nestudovali by (m.)
nestudovaly by (f.)
nestudovala by (n.)
 

Příčestí trpné/ pasivní participium
studován

Slovesné podstatné jméno/ verbální substantivum
studování, studium

Slovesné přídavné jméno/ verbální adjektivum
studující

Dobrá zpráva 1: Konjugátor - konjugace dalších sloves ve všech časech a osobách
Dobrá zpráva 2: Slovesa - cvičení na slovesa
Dobrá zpráva 3: Cvičení na časování sloves v přítomném čase:
Sloveso mít
Sloveso dělat
Sloveso rozumět
Sloveso vědět
Sloveso vidět
Sloveso pracovat

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

2 komentáře u „Čeština pro cizince online: Časování/ konjugace slovesa „studovat“ (úroveň A1, A2, B1, B2)

  1. Pingback: sloveso pracovat, čeština pro cizince online, A1 | Mozaika

  2. Pingback: slovní mraky, wordclouds, wortwolken, nuages mots | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.