Úvodní test A0

Test je opakování k naší učebnici pro úplné začátečníky. Čísla lekcí, např. L 8, 9, 10, která jsou v testu na pravé straně, označují lekce v naší učebnici češtiny pro cizince, kde se s jevy daného úkolu setkáte.

Lexikum

Lekce 1 – 10

Doplňte slova opačného významu
Finden Sie die Gegengteile
Write the opposites

0. ano ne
1. den noc
2. dopoledne odpoledne
3. všechno, něco nic
4. vpředu vzadu
5. vpravo vlevo
6. nahoře dole
7. tam tady
8. černý bílý
9. tmavý světlý
10. teplý studený
11. velký malý
12. dobře špatně
13. hodně, moc málo
14. rychle pomalu
15. babička dědeček
16. servírka číšník
17. ovoce zelenina

POMOC / Hilfe / Aid
bílý, číšník, dědeček, dole, odpoledne, málo, malý, nic, noc, světlý, pomalu, špatně, studený, tady/tu, vlevo, vzadu, zelenina

Lekce 6, 8, 10

Kolik je?

0. dva plus tři je pět
1. osmdesát osm mínus nula je osmdesát osm
2. pět plus deset je patnáct
3. devadesát plus dvě stě je dvě stě devadesát
4. tři plus čtyři je sedm
5. jedenáct plus osm je devatenáct
6. šestnáct plus dvacet čtyři je čtyřicet
7. třicet tři plus šedesát osm je sto jedna
8. dvě stě krát dva je čtyři sta
9. dvacet pět krát dva je padesát
10. šedesát krát pět je tři sta

Lekce 1 - 10

Co sem nepatří?
Was passt nicht? (Ein Wort passt nicht. Welches?)
Find the odds

0. hnědá, modrý, zelená, žlutá, černá modrý
1. tmavý, zelený, červený, oranžový, fialový #tmavý#tmavý#zelený#červený#oranžový#fialový
2. tabule, učebnice, učitelka, stůl, počítač #učitelka#tabule#učebnice#učitelka#stůl#počítač
3. řízek, chuť, brambor, sendvič, polévka #chuť#řízek#chuť#brambor#sendvič#polévka
4. vpředu, uprostřed, vpravo, doma, dole #doma#vpředu#uprostřed#vpravo#doma#dole
5. dopoledne, večer, zítra, ráno, noc #zítra#dopoledne#večer#zítra#ráno#noc
6. nakupovat, opakovat, pracovat, studovat, učit #učit#nakupovat#opakovat#pracovat#studovat#učit
7. rusky, rychle, dobře, anglický, špatně #anglický#rusky#rychle#dobře#anglický#špatně

Lekce 7

Jaké posesivní/ přivlastňovací zájmeno chybí?
Welche besitzanzeigende Fürwörter fehlen?
What possessive pronouns are missing?

0. To je Petr a to je jeho učebnice.
1. To je Karel a to je jeho počítač.
2. To je Lenka a to je její třída.
3. To je Lenka a Karel a to je jejich třída.
4. My jsme tady. Naše učitelka je taky tady. A náš učitel je tam.
5. Kde jsi? A kde je tvoje učebnice? Kde je tvůj sešit?
6. To je studentka a to je její pero.

Cvičení online viz https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-privlastnovaci-zajmena-uroven-a1/

Lekce 7, 8, 9, 10

Co patří k sobě?
Was gehört zusammen?
Match the words that go together.

0. smažený sýr hranolky
1. čeština škola
2. e-mailová adresa zavináč
3. hlad restaurace
4. prodavačka obchod
5. stůl židle

Lekce 3, 8

Jak je maskulinum/ mužský tvar?
Wie ist die männliche Form der folgenden weiblichen Formen?
Write masculine forms of the following female forms:

0. Dana Dan
1. Karla Karel
2. studentka student
3. sportovkyně sportovec
4. zpěvačka zpěvák
5. Nováková Novák
6. Nová Nový
7. paní pan
8. žena muž

Gramatika

Lekce 7, 8

Doplňte vhodné přídavné jméno v prvním pádu jednotného čísla.
Ergänzen Sie ein passendes Eigenschaftswort im 1. Fall Einzahl.
Add an suitable adjective in nominative singular.

0. čerstvý sendvič
1. počítač
2. pero
3. učebnice
4. zelí
5. studentka

Lekce 10

Co je správně?
Was ist richtig?
What is correct?

0. dvě židle
1. #dva#dva#dvě počítače
2. #dvě#dva#dvě nádraží
3. #dvě#dva#dvě učebnice
4. #dvě#dva#dvě studentky
5. #dva#dva#dvě obrazy

Lekce 10

Spojte přídavná jména s podstatnými jmény.
Finden Sie die Hauptwöter zu den Eigenschaftswörtern.
Match the nouns with the adjectives.

0. výborné prodavačky
1. velká moře
2. teplé polévky
3. malé pokoje
4. čerstvé sendviče
5. česká jídla

Lekce 8, 10

Doplňte tvary ve čtvrtém pádě jednotného čísla.
Ergänzen Sie die Formen im 4. Fall Einzahl.
Write accusative forms in singular.

červené víno – grilovaný losos – rajská polévka – vanilková nebo čokoládová zmrzlina – vídeňská káva – zeleninový salát

0. Nedám si česnekovou polévku, dám si rajskou polévku.
1. Nedám si polévku, dám si zeleninový salát.
2. Nedám si čaj, dám si vídeňskou kávu.
3. Nedám si pivo, dám si červené víno.
4. Nedám si řízek, dám si grilovaného lososa.
5. Nedám si dort, dám si vanilkovou nebo čokoládovou zmrzlinu.

Lekce 8, 10

Doplňte tvary ve čtvrtém pádě množného čísla.
Ergänzen Sie die Formen im 4. Fall Mehrzahl.
Write accusative forms in plural.

0. Nemáme jedno moderní náměstí, máme tři moderní náměstí.
1. Nemáme jedno francouzské auto, máme čtyři francouzská auta.
2. Nemáme jednu dobrou učebnici, máme tři dobré učebnice.
3. Nemáme jeden velký koberec, máme čtyři velké koberce.
4. Nemáme jednu černou skříň, máme tři černé skříně.
5. Nemáme jeden domácí knedlík, máme čtyři domácí knedlíky.

Lekce 2 - 10

Doplňte tvar slovesa v dané osobě.
Ergänzen Sie die Verbformen in der angegebenen Person.
Add the correct verb forms.

0. mít (pan Dvořák) Pan Dvořák moc práce.
1. nakupovat (oni) Nakupujou každý den.
2. být (kdo) Kdo je to?
3. rozumět (já) Rozumím dobře.
4. telefonovat (ty) Telefonuješ s Honzou?
5. mluvit (Vlasta a Lukáš) Vlasta a Lukáš mluví rychle.
6. dát si (my) Dáme si guláš.
7. stát (jogurt) Kolik stojí jogurt?
8. pracovat (vy) Kde pracujete?
9. muset (my) Musíme dělat domácí úkoly.
10. dělat (oni) Dělají cvičení.
11. chtít (studentka) Studentka chce spát.
12. zaplatit (my) Zaplatíme zvlášť.
13. umět (já) Umím rusky.
14. volat (paní Nováková) Paní Nováková volá jenom večer.
15. moct (ty) Můžeš to prosím opakovat?
16. učit se (každý) Každý se učí.

Konverzace

Lekce 4, 5, 6, 9

Doplňte vhodná slova.
Ergänzen Sie passende Wörter.
Fill in the gaps.

Jmenuju se Hans. Mám se dobře.
Jsem student.
Umím trochu česky.
Nevím, kolik je teď hodin.
Proč to nevím?
Nevím to, protože nemám mobil.
A kde je můj mobil?
Můj mobil je bohužel doma.

Lekce 4, 5, 6, 9

Doplňte vhodná slova.
Ergänzen Sie passende Wörter.
Fill in the gaps.

Obchod

Prosím. Přejete si?
Chtěla bych chleba a máslo.
Ještě něco?
Ne, děkuju, to je vše. Kolik to je dohromady?
Všechno to stojí šedesát pět korun.
Prosím a na shledanou.

Lekce 5, 6, 9

Doplňte vhodná slova ve správném tvaru – jedno slovo nikam nepatří.
Ergänzen Sie passende Wörter in der richtingen Form – ein Wort ist übrig.
Fill in the gaps – one word does not suit anywhere.

Telefon

chtít – kdo – Lucie – moct – Karel – Petra – Šárka – v – ve

Jazyková škola, prosím.
Dobrý den, Můžu prosím vás mluvit s Karlem nebo se Šárkou?
Samozřejmě, moment. A kdo volá?
Tady Petra. Petra Fišerová. Karel je můj učitel a Šárka je taky moje učitelka.
Promiňte, Petro, ale Karel a Šárka tady nejsou. Je tady jenom paní učitelka Lucie. Chcete mluvit s Lucií?
Ne, děkuju. Nevíte prosím, v kolik hodin mám dneska češtinu? Byla jsem nemocná.
Moment. Už to vidím. Paní Fišerová, tak vy máte češtinu dneska ve tři.
Děkuju moc. Na shledanou.

Je test těžký?

Podívejte se na naši učebnici češtiny pro cizince Česky pomalu, ale jistě, protože tento test je vytvořen tak, aby ověřil látku, kterou tato učebnice obsahuje. Čísla lekcí, např. L 8, 9, 10, která jsou v testu na pravé straně, označují lekce v naší učebnici češtiny pro cizince, kde se s jevy daného úkolu setkáte.

Naši učebnici češtiny pro cizince Česky pomalu, ale jistě, která obsahuje 10 lekcí, používáme s úplnými začátečníky a vytváříme ji od roku 1999. Na probrání 10 lekcí potřebujeme minimálně 20 vyučovacích hodin.

S naší učebnicí můžete pracovat sami nebo s vaším učitelem češtiny pro cizince. Máte samozřejmě možnost se s naší učebnicí učit přímo s námi a to v případě, že si u nás zarezervujete individuální výuku nebo když se přihlásíte na nějaký náš skupinový kurz pro začátečníky. Na našich kurzech je vždy k dispozici nejnovější verze naší učebnice češtiny pro cizince.

Po zvládnutí naší učebnice se pouštíme do další učebnice češtiny pro cizince na trhu, na které se společně dohodneme. Jedná se většinou o učebnici Česky krok za krokem I, kterou napsala Lída Holá, kde prvních pět lekcí projdeme velmi rychle, protože v nich pro nás není už mnoho nového. Začínáme tak lekcí šest.

Některá cvičení z naší učebnice češtiny Česky pomalu, ale jistě jsou rovněž už k dispozici v interaktivním modu na našem webu zdarma, jejich množství se bude zvětšovat. Odkazy na interaktivní verze cvičení jsou v učebnici uvedeny.

Lekce 0 – 6 budou nejpozději od konce října 2019 k dispozici všem zájemcům zdarma na našich webových stránkách. Pokud se nemůžete dočkat, napište nám a pošleme Vám je e-mailem hned.

Lekce 7 – 10 si můžete případně dokoupit, jednotlivě stojí jedna lekce 85,- Kč, všechny čtyři pak 300,- Kč. Po obdržení platby za lekci nebo lekce vám ji nebo je obratem pošleme na vaši e-mailovou adresu ve formátu pdf.
Číslo účtu, který je u mbank je: 670100-2206752995/6210

P. S. Nahrávky připravujeme ...