Čeština pro cizine online: Tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I. (úroveň B2)

Zájmena tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I.

I. Gramatická tabulka deklinace/ skloňování ukazovacích zájmen tento, tamten, toto, tamto, tato, tamta

Singulár

pád

M živ.

M. než.

M živ.

M než.

N

F

1.

tento

tamten

toto tamto tato tamta
2.

tohoto

tamtoho

tohoto tamtoho této tamté
3.

tomuto

tamtomu

tomuto tamtomu této tamté
4.

tohoto

tento

tamtoho

tamten

toto tamto tuto tamtu
6.

o tomto

o tamtom

o tomto o tamtom o této o tamté
7.

tímto

tamtím

tímto tamtím touto tamtou

Pozn.:
tento = hov. tenhle/ tadyten; tato = hov. tahle/ tadyta, toto = hov. tohle/ tadyto
tamten = hov. tamhleten, tamta = hov. tamhleta, tamto = hov. tamhleto

II. Cvičení

a) Doplňte správné tvary zájmen a podstatných jmen:

1.      Bydlíš v (tento) (dům), nebo až v (tamten)?
2.      Zeptáš se (tento) (prodavač), nebo (tamten)?
3.      Půjdeme na (tento) (film), nebo na (tamten)?
4.      Dáte si (tato) (polévka), nebo (tamta)?
5.      Umyl jsi už (toto) (okno), nebo (tamto)?
6.      Potřebuješ (tato) (židle), nebo (tamta)?
7.      Je to na (tato) (křižovatka), nebo na (tamta)?
8.      Chceš psát (toto) (pero), nebo (tamto)?
9.      Pošta je v (tato) (ulice), nebo v (tamta)?
10.  Koupíš (tato) (učebnice), nebo (tamta)?

Ukazovací v češtině v jednotném čísle jsou: 
TEN/ TA/ TO,
TENTO/ TATO/ TOTO,
TENHLE, TADYTEN/ TAHLE, TADYTA/ TOHLE, TADYTO hovorové tvary
TAMTEN/ TAMTA/ TAMTO
TAMHLETEN/ TAMHLETA/ TAMHLETO hovorové tvary
ONEN/ ONA/ ONO,
TAKOVÝ/ TAKOVÁ/ TAKOVÉ
TÝŽ, TENTÝŽ/ TÁŽ, TATÁŽ/ TOTÉŽ a
SÁM/ SAMA/ SAMO

Poznámka:
Na Plzeňsku můžete slyšet tyto hovorové tvary ukazovacích zájmen:
tuten pes, tuta kočka, tuto kuře místo tento pes, tato kočka, toto kuře
tudleten dům, tudleta ulice, tudleto auto místo tenhleten dům, tahleta ulice, tohletoauto
Zkuste si tyto tvary vyskloňovat 🙂 

Dobrá zpráva 1: Tento, tato, toto II. - další cvičení
Dobrá zpráva 2: Další cvičení na zájmena
Dobrá zpráva 3: Další pracovní listy pro úroveň B2
Dobrá zpráva 4: Test pro úroveň B2 - ukazovací zájmena v praxi

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

1 komentář u „Čeština pro cizine online: Tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I. (úroveň B2)

  1. Pingback: Trochu češtiny i mimo hodiny: Tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta II. (úroveň B2) | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.