Čeština pro cizine online: Tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I. (úroveň B2)

Zájmena tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I.

I. Gramatická tabulka deklinace/ skloňování ukazovacích zájmen tento, tamten, toto, tamto, tato, tamta

Singulár

pád

M živ.

M. než.

M živ.

M než.

N

F

1.

tento

tamten

toto tamto tato tamta
2.

tohoto

tamtoho

tohoto tamtoho této tamté
3.

tomuto

tamtomu

tomuto tamtomu této tamté
4.

tohoto

tento

tamtoho

tamten

toto tamto tuto tamtu
6.

o tomto

o tamtom

o tomto o tamtom o této o tamté
7.

tímto

tamtím

tímto tamtím touto tamtou

Pozn.:
tento = hov. tenhle/ tadyten; tato = hov. tahle/ tadyta, toto = hov. tohle/ tadyto
tamten = hov. tamhleten, tamta = hov. tamhleta, tamto = hov. tamhleto

II. Cvičení

a) Doplňte správné tvary zájmen a podstatných jmen:

1.      Bydlíš v (tento) (dům), nebo až v (tamten)?
2.      Zeptáš se (tento) (prodavač), nebo (tamten)?
3.      Půjdeme na (tento) (film), nebo na (tamten)?
4.      Dáte si (tato) (polévka), nebo (tamta)?
5.      Umyl jsi už (toto) (okno), nebo (tamto)?
6.      Potřebuješ (tato) (židle), nebo (tamta)?
7.      Je to na (tato) (křižovatka), nebo na (tamta)?
8.      Chceš psát (toto) (pero), nebo (tamto)?
9.      Pošta je v (tato) (ulice), nebo v (tamta)?
10.  Koupíš (tato) (učebnice), nebo (tamta)?

Ukazovací v češtině v jednotném čísle jsou: 
TEN/ TA/ TO,
TENTO/ TATO/ TOTO,
TENHLE, TADYTEN/ TAHLE, TADYTA/ TOHLE, TADYTO hovorové tvary
TAMTEN/ TAMTA/ TAMTO
TAMHLETEN/ TAMHLETA/ TAMHLETO hovorové tvary
ONEN/ ONA/ ONO,
TAKOVÝ/ TAKOVÁ/ TAKOVÉ
TÝŽ, TENTÝŽ/ TÁŽ, TATÁŽ/ TOTÉŽ a
SÁM/ SAMA/ SAMO

Poznámka:
Na Plzeňsku můžete slyšet tyto hovorové tvary ukazovacích zájmen:
tuten pes, tuta kočka, tuto kuře místo tento pes, tato kočka, toto kuře
tudleten dům, tudleta ulice, tudleto auto místo tenhleten dům, tahleta ulice, tohletoauto
Zkuste si tyto tvary vyskloňovat 🙂 

Vtip (hádanka)
Jaký chleba chtějí lidé v pekařství nejčastěji?
Tamten.
A jaký chleba chtějí lidé v pekařství hned potom?
Tamten vedle.

 

Dobrá zpráva 1: Tento, tato, toto II. – další cvičení
Dobrá zpráva 2: Čeština pro cizince online: Rande přes internet – cvičení na osobní zájmena (úroveň A2)
Dobrá zpráva 3: Čeština pro cizince online: Přivlastňovací zájmena (úroveň A1)
Dobrá zpráva 4: Čeština pro cizince online: Něco, nic + adjektivum (úroveň A2)
Dobrá zpráva 4: Další cvičení na zájmena
Dobrá zpráva 5: Další pracovní listy pro úroveň B2
Dobrá zpráva 6: Test pro úroveň B2 – ukazovací zájmena v praxi

Více češtiny na míru on-line
Více češtiny na míru prezenčně

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

3 komentáře u „Čeština pro cizine online: Tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I. (úroveň B2)

 1. Artur I.

  Dobrý den,
  Ani po 14 letech v ČR si pořad nejsem jist, jestli “to” znamená “tohle” (tady), nebo “tamto” (tam)”.
  Donedávna jsem si myslel že to = tohle tady. Ale Duolingo mi tvrdí něco jiného.

  Děkují za odpověď.
  S pozdravem,
  Artur I.

  1. Jitka Štecová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   co tvrdí Duolingo?
   I. “To” a “tohle” jsou zájmena ukazovací.
   “To” může odkazovat na nějakou skutečnost (příklady 1) nebo se vztahovat na informaci z celé věty (příklady 2).
   V prvním případě se v hovorovém jazyce často objevuje tvar “tohle”, ale i v druhém případě se s tvarem “tohle” můžeme setkat.

   1. To je můj sešit. To je moje škola. To je moje auto.
   hovorově: Tohle je můj sešit. Tohle je moje škola. Tohle je moje auto.

   2. Byl jsem včera doma. To bylo fajn. (hovorově řídce: Tohle bylo fajn.)
   Budu se dnes učit. Co na to říkáš? (hovorově řídce: Co na tohle říkáš?)

   II. “Tamto” a “tamhle” jsou zájmena ukazovací, odkazují na vzdálenější předměty.
   “Tamto je můj sešit.”
   hovorově: “Tamhle je můj sešit.”

   III. “Tam” a “tamhle” jsou zájmenná příslovce ukazovací.
   “Můj sešit je tam.”
   hovorově: “Můj sešit je tamhle.”

   Cvičení jsou na ukazovací zájmena ve spojení s podstatnými jmény.

 2. Pingback: Trochu češtiny i mimo hodiny: Tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta II. (úroveň B2) | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.