Čeština pro cizince online: První pád množného čísla/ nominativ plurálu životných maskulin (úroveň A2)

První pád množného čísla/ nominativ plurálu životných maskulin
Znáte první první pád množného čísla/ nominativ plurálu životných maskulin?

Tip:  Tabulku s přehled koncovek a odkaz na video 🙂 najdete pod příspěvkem

architekt: architekti
básník: básníci
fyziolog: fyziologové
herec: herci
politik: politici
prezident: prezidenti
skladatel: skladatelé
spisovatel: spisovatelé
malíř: malíři
zpěvák: zpěváci

Dobrá zpráva: Další cvičení na první pád množného čísla životných maskulin najdete zde Slavní návštěvníci Karlových Varů

TABULKY: První pád množného čísla/ nominativ plurálu životných maskulin

I. A. Substantiva (podstatná jména)

konzonant >
(kromě -k, -h, -g, -ch, -r,
-tel, -an)

-i

kamarád > kamarádi, muž > muži (i mužové), pán > páni (i pánové), gurmán > gurmáni

-k >

-ci

dělník > dělníci, návštěvník > návštěvníci

-h, -g >

-zi

soudruh > soudruzi, pstruh > pstruzi

-ch >

-ši

Čech > Češi, hoch > hoši

-r >

-ři

doktor > doktoři

-tel >

učitel > učitelé

-an >

-ané

Evropan > Evropané, Američan > Američané, Číňan > Číňané

krátká jména +

-ové

Ir > Irové, Arab > Arabové, Skot > Skotové, syn > synové

jména, která končí na
-og, -of, -ém, -ál
apod. +

-ové

ekolog > ekologové, biolog > biologové, filozof > filozofové, bohém > bohémové, generál > generálové, admirál > admirálové

-a >

-ové

kolega > kolegové

-a >

-é/ -i1

turista > turisté, turisti, fotbalista > fotbalisté, fotbalisti

-e =

-i

důchodce > důchodci, soudce > soudci, průvodce > průvodci

-í =

vedoucí = vedoucí, průvodčí = průvodčí, výpravčí = výpravčí

Výjimky:

přítel přátelé
člověk lidé lidi
soused sousedé sousedi
rodič rodiče
kníže
hrabě
knížata
hrabata
kněz kněží

1 Koncovka -i je u podstatných jmen, která končí v nominativu singuláru na -a, hovorová a často i pejorativní, např. turisti (V centru jsou jenom turisti!), fotbalisti (Za co mají ti fotbalisti tolik peněz!)

Poznámky

  1. Pohyblivé -e i v prvním pádě množné čísla u životných podstatných jmen mužského rodu vypadá, např. sportovec – sportovci, pes – psi
  2. I v prvním pádě množného čísla životných maskulin se mění „-ů-“ na „-o-“, např. kůň – koně
  3. Nejste si jistí, jaký tvar nominativu plurálu (1. pádu množného čísla) u životných maskulin je správně? Deklinace/ skloňování podstatných jmen najdete na Příručka

I. B. Adjektiva (přídavná jména) a zájmena

-ý > mladý > mladí, dospělý > dospělí, nezletilý > nezletilí
-í = elegantní = elegantní
-ký > -cí hezký > hezcí; Jaký? > Jací?
-hý, -gý > -zí drahý > drazí
-chý > -ší hluchý > hluší
-rý > -ří dobrý > dobří; který > kteří; některý > někteří
-cký > -čtí německý > němečtí
-ský > -ští pražský > pražští

Video: Nominativ plurálu

Dobrá zpráva 1: Další tabulky
Dobrá zpráva 2: Slavní návštěvníci Karlových Varů - cvičení na procvičení nominativu plurálu životných maskulin
Dobrá zpráva 3: Fotbalisté a spol - další cvičení na nom. plurálu životných maskulin
Dobrá zpráva 4: Pády v češtině
Dobrá zpráva 5: Listopad – cvičení na genitiv/ 2. pád
Dobrá zpráva 6: Odkud jsou – cvičení na předložky s genitivem/ 2. pádem
Dobrá zpráva 7: Jak je 5. pád? – cvičení na vokativ/ 5. pád
Dobrá zpráva 8:
Koleda s vokativem
Dobrá zpráva 9: Lokál singuláru a plurálu – místa s lavičkami Václava Havla
Dobrá zpráva 10:
Další pracovní listy na skloňování
Dobrá zpráva 11: Další pracovní listy pro úroveň A2

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

4 komentáře u „Čeština pro cizince online: První pád množného čísla/ nominativ plurálu životných maskulin (úroveň A2)

  1. Pingback: Pomnožná substantiva, pluralia tantum, cestina, čj | Mozaika

  2. Pingback: Čeština, skloňování kdo, co, české vtipy, úroveň A2 | Mozaika

  3. Pingback: Lokál, 6. pád, Kde jsou lavičky Václava Havla, A2 | Mozaika

  4. Pingback: Čeština pro cizince, Communicative Czech, 10. část | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.