Čeština pro cizince online: 600. výročí upálení mistra Jana Husa II. (úroveň B2)

Výročí upálení mistra Jana Husa II.

Znáte správnou odpověď?

6. Kdo M. Jana Husa svými názory inspiroval?
a) Jan Viklef (asi 1320 – 1384)
b) Martin Luther (1483 – 1546)
c)  Jan Kalvín (1509 – 1564)
d) Mikuláš Koperník (1473 – 1543)
Jan Husupaleni-detail-copy Detail from the Codex of Jena – burning of Jan Hus in Constance
7. Před kolika lety byl M. Jan Hus 6. července upálen?
a)  před sto lety (v roce 1915)
b)  před dvěma sty lety (v roce 1815)
c)   před čtyřmi sty lety (v roce 1615)
d)  před šesti sty lety (v roce 1415)

8. Kde byl M. Jan Hus upálen?
a)  v Basileji
b)  v Husinci
c)   v Kostnici
d)  v Praze

9. Proč mistra Jana Husa katolická církev upálila?
a)  protože chtěl, aby katolická církev tolerovala jiná náboženství
b)  protože kritizoval praktiky katolické církve, která „kázala vodu a pila víno“
c) protože porušil zpovědní tajemství
d) protože kritizoval závislost krále na církvi

10. Mistr Jan Hus kritizoval katolickou církev za prodej odpustků, tj. když věřící zaplatili, byly jim odpuštěny hříchy. Které přísloví říká, že prodávat odpustky nemusí být špatný nápad, ale výsledek je kontraproduktivní (špatný)?
a) Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
b) Člověk míní, bůh mění.
c)  Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly.
d) S poctivostí nejdál dojdeš.

Řešení

6. a), 7. d), 8. c), 9. b), 10. c)

Dobrá zpráva 1: První část čtyřdílného kvízu o mistru Janu Husovi viz Jan Hus - 1. část kvízu
Dobrá zpráva 2: Třetí část čtyřdílného kvízu o mistru Janu Husovi viz Jan Hus - 3. část kvízu
Dobrá zpráva 3: Další pracovní listy o české historii viz Česká historie
Dobrá zpráva 4: Další pracovní listy pro úroveň B2

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

3 komentáře u „Čeština pro cizince online: 600. výročí upálení mistra Jana Husa II. (úroveň B2)

  1. Pingback: Jan Hus, 3. část kvízu, čeština pro cizince, B2 | Mozaika

  2. Pingback: Čeština pro cizince, česká historie, J. Hus, B2 | Mozaika

  3. Pingback: Information about the Czech Republic, Česko, C1 | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.