Aktuelles für Lehrer

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je AUCCJ_razitko_prestize_2022_118-1024x1024.png.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je AUCCJ_razitko_prestize_2021_87-1-1024x1024.png.

Setkání AUČCJ v roce 2020:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je AUCCJ_razitko_prestize-100.png.

69. setkání 29. 5. 2020 - 5. 6. 2020 Čeština v zahraničí: videopřednášky online 3. 10. Čeština v práci 28. 11. Čeština v rodině


PROBĚHLÉ AKCE

Setkání AUČCJ v roce 2020
68. setkání 21. 4. - 24. 4. Čeština pro studium: videopřednášky online

------------

Vom 23. - 25. April 2020 lädt Sie das Institut für Slavistik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zur  XV. Intenationalen Slavistischen Konferenz „Junge Slavistik im Dialog" ein. Die Konferenz bietet vor allem jungen Wissenschaftler(inne)n eine Gelegenheit, ihre Forschungsinteressen vorzustellen.

Die Konferenzsprache ist Deutsch. Vorträge auf Englisch, Polnisch, Russisch und Tschechisch sind auch möglich.

Weitere Informationen unter dialog2020@slav.uni-kiel.de.

------------

V sobotu 23. listopadu 2019 začíná v 10:00 hodin 67. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00, Praha 6 s těmito tématy:

Z dění v oboru: Žáci a studenti s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem germánským a románským
Více na Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

------------

Ve čtvrtek 7. 11. je v Kampusu Hybernská (Hybernská 4) Den češtiny, který pořádá pražská bohemistika.

------------

V sobotu 21. září 2019 začíná v 10:00 hodin 66. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00, Praha 6 s těmito tématy:
Z dění v oboru.
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem slovanským
Více na Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

------------

V sobotu 18. května 2019 začíná v 10:00 hodin 65. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00, Praha 6 s těmito tématy:

Z dění z oboru.
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem asijským
Více na Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

------------

Od 26. do 27. dubna 2019 se bude na Institutu slavistiky Univerzity Christiana Albrechta v Kielu konat XIV. mezinárodní konference mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog". Tato konference nabízí především mladým slavistům možnost prezentace výsledků vlastní vědecké činnosti.
Jazykem konference je němčina.
Více na dialog2019@slav.uni-kiel.de

------------

V sobotu 16. března 2019 začíná v 10:00 hodin 64. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00, Praha 6 s těmito tématy:

Z dění v oboru: Společný evropský referenční rámec: Companion Volume
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem íránským, turkickým a semitským
Více na Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

------------

V sobotu 1. prosince 2018 začíná v 10:00 hodin 63. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem
2. Příklady dobré praxe: Receptivní dovednosti
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 20. října 2018 začíná v 10:00 hodin 62. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Čeština: cizí jazyk vs. druhý jazyk
2. Příklady dobré praxe: Mluvení
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 26. května 2018 začíná v 10:00 hodin 61. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Nové trendy v češtině
2. Příklady dobré praxe: Psaní
Více na www.auccj.cz.

------------

20. - 21. dubna 2018 se bude na Institutu slavistiky Univerzity Christiana Albrechta v Kielu konat XIII. mezinárodní konference mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog“. Tato konference nabízí především mladým slavistům možnost prezentace výsledků vlastní vědecké činnosti.

Jazykem konference je němčina.
Více na dialog2018@slav.uni-kiel.de

------------

V sobotu 17. února 2018 začíná v 10:00 hodin 60. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Testování a hodnocení ve výuce
2. Příklady dobré praxe: Výslovnost
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 2. prosince 2017 začíná v 10:00 hodin 59. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Jazykové nástroje EU (SERRJ, EJP) a vzdělávání dětí
2. Příklady dobré praxe: Výuka studentů bez znalosti latinky a analfabetů
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 7. října 2017 začíná v 10:00 hodin 58. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Pracovně právní problematika lektorů
2. Příklady dobré praxe: Výuka seniorů
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 20. května 2017 začíná v 10:00 hodin 57. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. On-line výuka: E-learning, webináře...
2. Příklady dobré praxe: Výuka studentů z jazykově smíšeného prostředí
Více na www.auccj.cz.

------------

Od 21. do 22. dubna 2017 se bude na Institutu slavistiky Univerzity Christiana Albrechta v Kielu konat XII. mezinárodní konference mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog“. Tato konference nabízí především mladým slavistům možnost prezentace výsledků vlastní vědecké činnosti.
Jazykem konference je němčina.
Více na www.slavistik.uni-kiel.de/de/aktuelles.

------------

V sobotu 18. února 2017 začíná v 10:00 hodin 56. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
1. Další vzdělávání učitelů
2. Příklady dobré praxe: Výuka v nehomogenní třídě (národnostně, věkově i jazykovou úrovní)
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 3. prosince 2016 začíná v 10:00 hodin 55. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
Specifické vzdělávací potřeby u dětí-cizinců
Příklady dobré praxe: výuka pokročilých
Více na www.auccj.cz.

-----------

21. listopadu 2016 pořádá Ústav bohemistických studií FF UK mezinárodní konferenci k završení projektu  projektu WRILAB2 (www.wrilab2.eu), v rámci kterého byla vytvořena virtuální laboratoř věnovaná psaní v češtině, němčině, italštině a slovinštině jako druhém jazyku.

Místo konání: Univerzita Karlova, Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1

Občerstvení včetně oběda během setkání je zajištěno a hrazeno z projektu. Bez konferenčního poplatku.
Registrace probíhá do 30. října 2016.
Kontaktní osoby pro další informace: ana.adamovicova@ff.cuni.cz, zuzana.hajickova@ff.cuni.cz

-----------

V sobotu 1. října 2016 začíná v 10:00 hodin 54. setkání AUČCJ na adrese ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Témata setkání:
Tvorba učebních a testových materiálů a autorská práva
Příklady dobré praxe: výuka středně pokročilých
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 4. června 2016 začíná v 10:00 hodin 53. setkání AUČCJ.

Témata setkání:
Alternativní / méně časté výukové metody
Příklady dobré praxe: výuka mírně pokročilých
Více na www.auccj.cz.
------------

Am 15. und 16. April 2016 findet wieder die Konferenz "Junge Slavistik im Dialog" am Institut für Slavistik statt. Studierende sowie Doktorandinnen und Doktoranden sind herzlich
eingeladen, auf dieser Konferenz einen Forschungsbeitrag vorzustellen.
Die Konferenzsprache ist Deutsch.
Meer unter www.slavistik.uni-kiel.de/de/aktuelles.

------------

V sobotu 5. března 2016 začíná v 10:00 hodin 52. setkání AUČCJ.

Témata setkání:
Psychoterapeutický výcvik pro lektory
Příklady dobré praxe: výuka začátečníků
Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 5. prosince 2015 začíná v 10:00 hodin 51. setkání AUČCJ.

Témata setkání:
Děti-cizinci: začleňování do výuky
Příklady dobré praxe: Čtení

Více na www.auccj.cz.

------------

V sobotu 3. října 2015 začíná v 10:00 hodin 50. setkání AUČCJ.

Témata setkání:
Zdokonalování lektorských dovedností: hospitace a zpětná vazba
Příklady dobré praxe: Poslech

NOVÉ MÍSTO: ÚJOP UK Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6

Více na www.auccj.cz.

----------

Základní informace (v němčině) o zářijové konferenci věnované češtině pro cizince v Řezně:

Tagung zu Tschechisch als Fremdsprache

TSCHECHISCH AUF DEUTSCH 4: Varietäten und Lernvarietäten

Veranstalter: Bohemicum Regensburg-Passau, Universität Regensburg
Termin: 18. – 20. September 2015
Tagungsgebühr: 50 € (enthält Tagungsunterlagen, Kaffeepausen)
Tagungssprache: Deutsch
Weitere Informationen
www.bohemicum.de

------------

13. – 14. 6. 2015 probíhá 5. červnové setkání češtinářů z Česka a Německa

Místo konání:
Ústav jazykové a odborné přípravy, středisko Krystal, José Martího 2, Praha 6
Téma: Výuka češtiny na úrovni B1 a B2

----------

V sobotu 7. března v 10 hodin se koná 48. setkání AUČCJ.

Téma setkání:
Výukové materiály (včetně on-line materiálů)
Příklady dobré praxe: Psaní a gramatika

Více na www.auccj.cz.

------------

MŠMT vyhláslilo výběrového řízení na lektoráty českého jazyka v zahraničí v těchto destinacích: Bosna a Hercegovina, Čína, Francie, Itálie, Makedonie, Německo, Polsko, Rusko, Srbsko a na Ukrajině.

Více na

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyberove-rizeni-na-obsazeni-mist-lektoru-lektorek-ceskeho

Termín pro přihlášení: 6. 3. 2015

------------

Od 10. do 11. dubna 2015 se na Institutu slavistiky Univerzity Christiana Albrechta v Kielu bude konat X. mezinárodní konference mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog“ .

Tato konference nabízí především mladým slavistům možnost prezentace výsledků vlastní vědecké činnosti. Jazykem konference je němčina.

Bližší informace na www.slavistik.uni-kiel.de/aktuelles.