Učitelé a výuka

UčiteléSouhlasíme s vámi. Učitelé jsou na jazykových kurzech klíčoví. Proto vám teď představíme učitele našich kurzů češtiny v Praze a v Olomouci a jejich způsob výuky.

Učitelé češtiny

Učitelé našich kurzů češtiny v Praze a v Olomouci jsou profesionální pedagogové, kteří absolvovali Univerzitu Karlovu v Praze nebo Palackého Univerzitu v Olomouci. Mají mnohaleté zkušenosti s výukou všech jazykových úrovní češtiny pro cizince a v neposlední řadě je stále baví učit, připravovat se na hodiny a vycházet vstříc individuálním potřebám každého studenta. Naši lektoři se pravidelně účastní školení a přednášek pro učitele, neustále na sobě pracují a vyučují češtinu velmi rádi.

Organizace výuky češtiny

Na základě úvodních testů budete rozděleni do malých homogenních skupinek, ve kterých budou nejméně tři studenti. Maximální počet studentů ve skupině je osm.

Způsob výuky češtiny

Snažíme se, abyste měli co největší možnost aktivně se zapojovat do výuky. Skupinu proto během vyučování obvykle rozdělujeme ještě do dvojic nebo trojic, ve kterých potom budete plnit zadané úkoly. Upřednostňujeme komunikaci. Hodiny jsou rovněž připravené tak, abyste to, co se naučíte, ihned mohli použít v reálném životě. Rozvíjíme všechny dovednosti: mluvení, poslech, čtení a psaní. Využíváme nejrůznější vyučovací metody a techniky – klasické i současné. Myslíme si totiž, že je důležité nejen to, co se učíte, ale hlavně jak. Jde nám přitom o to, abychom přes stromy – gramatiku, slovíčka, výslovnost apod. – vždy viděli les – úspěšnou komunikaci v češtině.

Těm, pro které čeština představuje první slovanský jazyk, se kterým se setkávají, se snažíme češtinu ukázat tak, aby zvládli pro ně nelehké začátky co nejpříjemněji. Sami pak přiznávají, že čeština není takový strašák, jak jim všichni tvrdili.

Učebnice a doplňkové materiály

Pracujeme s nejnovějšími učebnicemi češtiny pro cizince. Výuku doplňujeme interními materiály, které jsme si sami vytvořili a vyzkoušeli. Malou ukázku našich vytvořených výukových materiálů najdete na našem blogu nazvaném na naší webové stránce Cvičení zdarma online.

Nabídka kurzů češtiny

Nabízíme kurzy pro úplné začátečníky, ale i kurzy odborné češtiny pro podnikatele nebo tlumočníky a překladatele.

Je možné navštěvovat nejen skupinové kurzy, ale i individuální hodiny a učíme také přes Skype nebo Zoom.

Připravujeme rovněž zájemce na zkoušku z češtiny pro cizince k získání trvalého pobytu na úrovni A1 nebo na certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince – Czech Language Certificate Exam na všech pěti úrovních: CCE–A1, CCE–A2, CCE–B1, CCE–B2, CCE–C1 nebo na zkoušku pro překladatele anebo tlumočníky.

Zaujal Vás náš přístup? Zažijte ho na vlastí kůži. Těšíme se na Vás.

Třída Třída Z výletu