staž

Čeština pro cizince online: Dvanáctá část dvacetidílného testu na slovní zásobu učebnice češtiny pro cizince Communicative Czech I. (úroveň A2)

DVANÁCTÁ ČÁST Z DVACETI – MAXIMUM 10 BODŮ

C.    Substantiva (podstatná jména) – pokračování

C.4. Slova cizího původu

Jak je český ekvivalent?

vzor:
substantivum       podstatné jméno

111. mítink            __________
112. dentista         __________
113. kredit             __________
114. hobby            __________
115. dezert            __________
116. byznysmen   __________
117. konzultant    __________
118. brutto            __________
119. komponovat __________
120. CV                  __________

Řešení

111. schůze/porada, 112. zubař, 113. úvěr, 114. koníček, 115. zákusek, 116. podnikatel, 117. poradce, 118. hrubého, 119. skládat, 120. životopis

Jedenáctá část testu viz Jedenáctá část testu na slovní zásobu učebnice češtiny pro cizince Communicative Czech

Třináctá část testu na slovní zásobu na základě učebnice češtiny pro cizince COMMUNICATIVE CZECH I (Elementary Czech) autorek Ivany Bednářové a Magdaleny Pintarové viz www.mozaika.eu/trochu-cestiny-i-mimo-hodiny-trinacta-cast-dvacetidilneho-testu-na-slovni-zasobu-ucebnice-cestiny-pro-cizince-communicative-czech-i-uroven-a2

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování

Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks

Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо

Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка для иностранцев в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

4 komentáře u „Čeština pro cizince online: Dvanáctá část dvacetidílného testu na slovní zásobu učebnice češtiny pro cizince Communicative Czech I. (úroveň A2)

  1. Pingback: přechylování, 11. část testu, učebnice Communicative CzechČeština pro cizince, Communicative Czech, SERR, A2 | Mozaika

  2. Pingback: Čeština pro cizince, Communicative Czech, 13. část | Mozaika

  3. Pingback: Trochu češtiny i mimo hodiny: Třináctá část dvacetidílného testu na slovní zásobu učebnice češtiny pro cizince Communicative Czech I. (úroveň A2) | Mozaika

  4. Pingback: Trochu češtiny i mimo hodiny: Jedenáctá část dvacetidílného testu na slovní zásobu učebnice češtiny pro cizince Communicative Czech I. (úroveň A2) | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.