Archiv pro štítek: Testy a zkoušky

Čeština pro cizince online: Test na slovní zásobu učebnice Čeština expres 4 – první část (úroveň A2)

Test na slovní zásobu učebnice Čeština expres 4 (úroveň A2)

Celý příspěvek

Čeština pro cizince online: Test na slovní zásobu učebnice Čeština expres 4 – dvanáctá část (úroveň A2)

Test na slovní zásobu učebnice Čeština expres 4 – dvanáctá část

III. b) Perfektivní/ dokonavá slovesa
Doplňte perfektivní (dokonavé) sloveso. Použijte perfektivní (dokonavé) sloveso ve větě.

zařazovat - zařadit závod: Tento závod byl zařazen do Českého poháru.

bavit se pobavit se kolegové ____________________________________
nabízet nabídnout práce ____________________________________
bránit se ubránit se přesila ____________________________________
organizovat zorganizovat přednáška ____________________________________
zahajovat zahájit konference ____________________________________
účastnit se zúčastnit se konkurz ____________________________________
všímat si všimnout si detail ____________________________________
užívat si užít si procházka ____________________________________
nesnášet nesnést odpor ____________________________________
zařizovat zařídit stavba ____________________________________

Jedenáctá část viz
Třináctá část viz

Čeština pro cizince online: Test na slovní zásobu učebnice Čeština expres 4 – jedenáctá část (úroveň A2)

Test na slovní zásobu učebnice Čeština expres 4 (úroveň A2) - jedenáctá část

III. Slovesa
III. a) Imperfektivní/ nedokonavá slovesa
Doplňte imperfektivní (nedokonavé) sloveso. Použijte imperfektivní (nedokonavé) sloveso ve větě.

skládat maturitu - maturovat: Maturoval z pěti předmětů.

mít výmluvy vymlouvat se ____________________________________
dávat doporučení doporučovat ____________________________________
dávat rady radit ____________________________________
mít svatbu (o muži) ženit se ____________________________________
mít svatbu (o ženě) vdávat se ____________________________________
mít stížnost stěžovat si ____________________________________
být rozzlobený zlobit se ____________________________________
vydávat zvuky jako pes štěkat ____________________________________
mít promoci promovat ____________________________________
dělat překlady překládat ____________________________________

Desátá část viz
Dvanáctá část viz

Čeština pro cizince online: Test na slovní zásobu učebnice Čeština expres 4 – desátá část (úroveň A2)

Test na slovní zásobu učebnice Čeština expres 4 - desátá část
II. Adjektiva
Jaké adjektivum chybí?

Když platím kartou, kde nemusím zadávat PIN, mám bezkontaktní platební kartu.

Nemohu tomu uvěřit. Je to neuvěřitelné.
Vyplatilo se to koupit. Bylo to výhodné.
Když pobyt není krátkodobý, je dlouhodobý.
Když je studium velmi těžké, obtížné, je náročné.
pravěký, starověký, středověký, novověký
Vítěz získázlatou medaili.
Za druhé místo je stříbrná medaile.
Za třetí místo je pak bronzovámedaile.
Po románském stylu je gotický styl.
renesančnísgrafita
Před rokokovým stylem je styl barokní.

Devátá část viz
Jedenáctá část viz

Čeština pro cizince online: Test na slovní zásobu učebnice Čeština expres 4 – devátá část (úroveň A2)

Text na slovní zásobu učebnice Čeština expres 4 - devátá čast

I. i) Česká republika
Která slova chybí?
Název Česká republika

Rozloha 78 866 kilometrů čtverečních
Počet obyvatel 10 500 000
Sousední státy Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko
PohoříKrkonoše, Šumava, Beskydy, Jeseníky, Českomoravská vysočina, …

Osmá část viz
Desátá část viz