Archiv pro štítek: Slovesa

Trochu češtiny i mimo hodiny: Časování/konjugace slovesa „být“ (úroveň A1, A2, B1, B2)

BÝT
vid: nedokonavé sloveso

Přítomný čas

jednotné číslo/singulár neutrální tvary  nespisovné tvary
1. já jsem
2. ty jsi jseš
3. on, ona, ono je
množné číslo/plurál neutrální tvary
1. my jsme
2. vy jste
3. oni, ony, ona jsou

Zápor/negace slovesa „být“ v přítomném čase viz www.mozaika.eu/trochu-cestiny-i-mimo-hodiny-sloveso-byt-tabulky-a-cviceni-uroven-a1

Minulý čas

jednotné číslo/singulár zkrácené nespisovné tvary
1. já byl jsem (m.)
byla jsem (f.)
bylo jsem (n.)
2. ty byl jsi (m.)
byla jsi (f.)
bylo jsi (n.)
byls (m.)
bylas (f.)
bylos (n.)
3. on, ona, ono byl (m.)
byla (f.)
bylo (n.)
množné číslo/plurál
1. my byli jsme (m.)
byly jsme (f.)
byla jsme (n.)
2. vy byli jste (m.)
byly jste (f.)
byla jste (n.)

vykání
byl jste (m.)
byla jste (f.)
byli jste (pl. m.)
byly jste (pl. f.)
byla jste (pl. n.)
3. oni, ony, ona byli (m.)
byly (f.)
byla (n.)

Zápor/negace v minulém čase

jednotné číslo/singulár zkrácené nespisovné tvary
1. já nebyl jsem (m.)
nebyla jsem (f.)
nebylo jsem (n.)
2. ty nebyl jsi (m.)
nebyla jsi (f.)
nebylo jsi (n.)
nebyls (m.)
nebylas (f.)
nebylos (n.)
3. on, ona, ono nebyl (m.)
nebyla (f.)
nebylo (n.)
množné číslo/plurál
1. my nebyli jsme (m.)
nebyly jsme (f.)
nebyla jsme (n.)
2. vy nebyli jste (m.)
nebyly jste (f.)
nebyla jste (n.) 

vykání
nebyl jste (m.)
nebyla jste (f.)
nebyli jste (pl. m.)
nebyly jste (pl. f.)
nebyla jste (pl. n.)

3. oni, ony, ona nebyli (m.)
nebyly (f.)
nebyla (n.)

Budoucí čas

jednotné číslo/singulár
1. já budu
2. ty budeš
3. on, ona, ono bude
množné číslo/plurál
1. my budeme
2. vy budete
3. oni, ony, ona budou

Zápor/negace v budoucím čase

jednotné číslo/singulár
1. já nebudu
2. ty nebudeš
3. on, ona, ono nebude
množné číslo/plurál
1. my nebudeme
2. vy nebudete
3. oni, ony, ona nebudou

Rozkaz/imperativ

jednotné číslo/singulár
1. já
2. ty buď
3. on, ona, ono
množné číslo/plurál
1. my buďme
2. vy buďte
3. oni, ony, ona

Zákaz / negativní rozkaz

jednotné číslo/singulár
1. já
2. ty nebuď
3. on, ona, ono
množné číslo/plurál
1. my nebuďme
2. vy nebuďte
3. oni, ony, ona

Podmiňovací způsob/kondicionál

jednotné číslo/singulár neutrální tvary nespisovné tvary
1. já byl bych (m.)
byla bych (f.)
bylo bych (n.)
2. ty byl bys (m.)
byla bys (f.)
bylo bys (n.)
3. on, ona, ono byl by (m.)
byla by (f.)
bylo by (n.)
množné číslo/plurál neutrální tvary nespisovné tvary
1. my byli bychom (m.)
byly bychom (f.)
byla bychom (n.)
byli bysme (m.)
byly bysme (f.)
byla bysme (n.)
2. vy byli byste (m.)
byly byste (f.)
byla byste (n.) 

vykání
byl byste (m.)
byla byste (f.)
byli byste (pl. m. )
byly byste (pl. f.)
byla byste (pl. n.)

3. oni, ony, ona byli by (m.)
byly by (f.)
byla by (n.)

Zápor/negace v podmiňovacím způsobu/kondicionálu

jednotné číslo/singulár neutrální tvary nespisovné tvary
1. já nebyl bych (m.)
nebyla bych (f.)
nebylo bych (n.)
2. ty nebyl bys (m.)
nebyla bys (f.)
nebylo bys (n.)
3. on, ona, ono nebyl by (m.)
nebyla by (f.)
nebylo by (n.)
množné číslo/plurál neutrální tvary nespisovné tvary
1. my nebyli bychom (m.)
nebyly bychom (f.)
nebyla bychom (n.)
nebyli bysme (m.)
nebyly bysme (f.)
nebyla bysme (n.)
2. vy nebyli byste (m.)
nebyly byste (f.)
nebyla byste (n.) 

vykání
nebyl byste (m.)
nebyla byste (f.)
nebyli byste (pl. m.)
nebyly byste (pl. f.)
nebyla byste (pl. n.)

3. oni, ony, ona nebyli by (m.)
nebyly by (f.)
nebyla by (n.)

Slovesné podstatné jméno / verbální substantivum

bytí

Slovesné přídavné jméno / verbální adjektivum

jsoucí

Příčestí trpné

neexistuje, protože se jedná o pomocné sloveso

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stráce Podmínky užití.

Trochu češtiny i mimo hodiny: Časování/konjugace slovesa „jmenovat se“ (úroveň A1, A2, B1, B2)

JMENOVAT SE

vid: dokonavé/perfektivní sloveso
zvratné/reflexní sloveso s částicí „se“

Přítomný čas

jednotné číslo/singulár hovorové tvary neutrální tvary
1. já jmenuju se jmenuji se
2. ty jmenuješ se jmenuješ se
3. on, ona, ono jmenuje se jmenuje se

 

množné číslo/plurál hovorové tvary neutrální tvary
1. my jmenujeme se jmenujeme se
2. vy jmenujete se jmenujete se
3. oni, ony, ona jmenujou se jmenují se

Minulý čas

jednotné číslo/singulár
1. já jmenoval jsem se (m.)
jmenovala jsem se (f.)
jmenovalo jsem se (n.)
2. ty jmenoval ses (m.)
jmenovala ses (f.)
jmenovalo ses (n.)
3. on
ona
ono
jmenoval se (m.)
jmenovala se (f.)
jmenovalo se (n.)

 

množné číslo/plurál
1. my jmenovali jsme se (m.)
jmenovaly jsme se (f.)
jmenovala jsme se (n.)
2. vy jmenovali jste se (m.)
jmenovaly jste se (f.)
jmenovala jste se (n.)

vykání

jmenoval jste se (m.)
jmenovala jste se (f.)
3. oni
ony
ona
jmenovali se (m.)
jmenovaly se (f.)
jmenovala se (n.)

Budoucí čas

jednotné číslo/singulár
1. já budu se jmenovat
2. ty budeš se jmenovat
3. on, ona, ono bude se jmenovat

 

množné číslo/plurál
1. my budeme se jmenovat
2. vy budete se jmenovat
3. oni, ony, ona budou se jmenovat

Rozkaz/imperativ

jednotné číslo/singulár
1. já  –
2. ty jmenuj se
3. on, ona, ono  –

 

množné číslo/plurál
1. my jmenujme se
2. vy jmenujte se
3. oni, ony, ona  –

Podmiňovací způsob/kondicionál

jednotné číslo/singulár neutrální tvary
1. já jmenoval bych se (m.)
jmenovala bych se (f.)
jmenovalo bych se (n.)
2. ty jmenoval by ses (m.)
jmenovala by ses (f.)
jmenovalo by ses (n.)
3. on
ona
ono
jmenoval by se (m.)
jmenovala by se (f.)
jmenovalo by se (n.)

 

množné číslo/plurál neutrální tvary nespisovné tvary
1. my jmenovali bychom se (m.)
jmenovaly bychom se (f.)
jmenovala bychom se (n.)
jmenovali bysme se (m.)
jmenovaly bysme se (f.)
jmenovala bysme se (n.)
2. vy jmenovali byste se (m.)
jmenovaly byste se (f.)
jmenovala byste se (n.)vykání
jmenoval byste se (m.)
jmenovala byste se (f.)
3. oni
ony
ona
jmenovali by se (m.)
jmenovaly by se (f.)
jmenovala by se (n.)

Slovesné podstatné jméno / verbální substantivum

jmenování

Slovesné přídavné jméno / verbální adjektivum

jmenující se

Příčestí trpné

neexistuje, protože se jedná o zvratné/reflexní sloveso

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.

Trochu češtiny i mimo hodiny: Dialog „Jak se jmenuješ?“ – spíše pro Slovany (úroveň A1)

Dialog „Jak se jmenuješ?“ – spíše pro Slovany

Jaké tvary slovesa "jmenovat se" chybí v dialogu? Celý příspěvek

Trochu češtiny i mimo hodiny: Dialog „Jak se jmenuješ?“ – spíše pro Neslovany (úroveň A1)

Dialog „Jak se jmenuješ?“ – spíše pro Neslovany

Kam patří tvary slovesa "jmenovat se"? Celý příspěvek

Trochu češtiny i mimo hodiny: Osvobozování – konec 2. světové války v českých zemích před 70 lety II. (úroveň B1)

Transformace vět – vytvořte věty v pasivu (v trpném rodě).

Vzor:

Olomouc osvobodila Rudá armáda 8. května 1945.                                                                    Olomouc byla osvobozena Rudou armádou 8. května 1945.

  1. Brno osvobodila Rudá armáda 26. dubna 1945.
  2. Plzeň osvobodila americká armáda 6. května 1945.
  3. Terezín osvobodili sovětští vojáci 8.5.1945.
  4. Karlovy Vary neosvobodili 8.5.1945 vojáci americké armády, ale už 7.5. místní Češi.           (věta pro nezmary: Jednání s fašistickými okupanty zprostředkovali karlovarští Němci.)
  5. Prahu osvobodili vojáci Rudé armády 9.5.1945.

Další cvičení na pasivum (trpný rod) s tématem Osvobozování viz www.mozaika.eu/trochu-cestiny-i-mimo-hodiny-osvobozovani%C2%B9-konec-2-svetove-valky-v-ceskych-zemich-pred-70-lety-i-uroven-b1

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně online slots za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.

Poděkování

Děkujeme všech účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouc za  možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks

Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо

Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка для иностранцев в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.