Individuální hodiny češtiny

  • jsou ideální pro ty z vás, kdo z nejrůznějších důvodů preferují individuální výuku češtiny
  • vaše první nezávazná úvodní hodina češtiny je včetně rozřazovacího testu zdarma
  • při rezervaci 10 a více vyučovacích hodin češtiny  (à 60´) získáte nárok na 5procentní slevu
  • rádi vás připravíme na různé zkoušky: na zkoušku z češtiny pro cizince k získání trvalého pobytu na úrovni A1 nebo na certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince – Czech Language Certificate Exam na všech pěti úrovních: CCE–A1, CCE–A2, CCE–B1, CCE–B2, CCE–C1 nebo na zkoušku pro překladatele anebo tlumočníky
 Výuka češtiny Cena
60 minut 500 Kč/19 €*
90 minut 700 Kč/26 €*
Výuka čeština přes Skype Cena
60 minut 350 Kč/13 €*
90 minut 500 Kč/19 €*

* 1 € = cca 27 Kč