Individuální a firemní výuka češtiny

Individuální a firemní hodiny češtiny pro cizince

 • Při výuce individuálních a firemních kurzů češtiny postupujeme podle následujících kroků:
  1. Jazykový audit
  Nejdříve provedeme jazykový audit, který slouží ke zjištění Vaší úrovně znalostí a při kterém zanalyzujeme Vaše jazykové potřeby. U úplných začátečníků samozřejmě zjišťujeme jen jazykové potřeby.
  2. Vypracování studijního plánu
  Na základě jazykového auditu Vám vypracujeme studijní plán, ve kterém zohledníme Vaše jazykové znalosti, potřeby, časové možnosti apod.
  3. Realizace studijního plánu
  Během uskutečňování studijního plánu vedeme výuku podle dohodnutého studijního plánu.
  4. Pravidelná evaluace
  Pravidelné hodnocení dosažených cílů probíhá většinou semestrálně (u intenzivních kurzů měsíčně). Během něj zjišťujeme, co se nám společně povedlo a kde je ještě třeba přidat. Na základě prověření probíraného učiva obvykle následuje upřesnění studijního plánu.
 • Rádi vás připravíme na různé zkoušky:
  na zkoušku z češtiny pro cizince k získání trvalého pobytu na úrovni A1 nebo
  na certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince Czech Language Certificate Exam na všech pěti úrovních: CCE–A1, CCE–A2, CCE–B1, CCE–B2, CCE–C1 nebo
  na zkoušku pro překladatele anebo tlumočníky
 • Při rezervaci 10 a více vyučovacích hodin češtiny (v délce 60 minut) získáte nárok na pětiprocentní slevu.
 • Vaše první nezávazná úvodní hodina češtiny je včetně rozřazovacího testu zdarma.

Ceník individuálních a firemních kurzů češtiny

 Výuka češtiny Cena
60 minut 550 Kč / 22 €*
90 minut 800 Kč / 32 €*
Výuka češtiny přes Skype Cena
60 minut 450 Kč / 18 €*
90 minut 640 Kč / 26 €*

K výuce přes Skype:
Pokud váháte a myslíte si, že výuka přes skype se přímé výuce s učitelem nevyrovná, tak se můžete přesvědčit, že tomu tak není. Určitě nemáte větší pochybnosti o výuce přes skype, než jsem měla já. Zjistila jsem ale, že výuka přes skype umožňuje dosahovat stejných výsledků jako výuka naživo. Rozdíl je pouze v tom, že se nikam nemusíte přemisťovat. Nevýhodou je snad jen to, že si nemůžeme podat ruku.

* 1 € = cca 25 Kč