Archiv pro měsíc: Říjen 2015

Trochu češtiny i mimo hodiny: Kdo, co, kdy, kde v České republice v říjnu 2015

Kdo, co, kdy, kde v České republice v říjnu 2015

Znáte správnou odpověď?

1. Kolik let od svého založení slaví letos MHD (městská hromadná doprava) v Praze? Celý příspěvek

communicative Czeh

Trochu češtiny i mimo hodiny: Šestá část dvacetidílného testu na slovní zásobu učebnice češtiny pro cizince Communicative Czech I. (úroveň A2)

ŠESTÁ ČÁST ZE DVACETI – MAXIMUM 10 BODŮ

C.    Substantiva (podstatná jména) – pokračování

C.1. Věci kolem nás II.

Doplňte substantivum (podstatné jméno) ve správném tvaru:

vzor:

na počítači píšu e-maily, dívám se na filmy nebo hraju hry a studuju Celý příspěvek

Trochu češtiny i mimo hodiny: Časování/konjugace slovesa „být“ (úroveň A1, A2, B1, B2)

BÝT
vid: nedokonavé sloveso

Přítomný čas

jednotné číslo/singulár neutrální tvary  nespisovné tvary
1. já jsem
2. ty jsi jseš
3. on, ona, ono je
množné číslo/plurál neutrální tvary
1. my jsme
2. vy jste
3. oni, ony, ona jsou

Zápor/negace slovesa „být“ v přítomném čase viz www.mozaika.eu/trochu-cestiny-i-mimo-hodiny-sloveso-byt-tabulky-a-cviceni-uroven-a1

Minulý čas

jednotné číslo/singulár zkrácené nespisovné tvary
1. já byl jsem (m.)
byla jsem (f.)
bylo jsem (n.)
2. ty byl jsi (m.)
byla jsi (f.)
bylo jsi (n.)
byls (m.)
bylas (f.)
bylos (n.)
3. on, ona, ono byl (m.)
byla (f.)
bylo (n.)
množné číslo/plurál
1. my byli jsme (m.)
byly jsme (f.)
byla jsme (n.)
2. vy byli jste (m.)
byly jste (f.)
byla jste (n.)

vykání
byl jste (m.)
byla jste (f.)
byli jste (pl. m.)
byly jste (pl. f.)
byla jste (pl. n.)
3. oni, ony, ona byli (m.)
byly (f.)
byla (n.)

Zápor/negace v minulém čase

jednotné číslo/singulár zkrácené nespisovné tvary
1. já nebyl jsem (m.)
nebyla jsem (f.)
nebylo jsem (n.)
2. ty nebyl jsi (m.)
nebyla jsi (f.)
nebylo jsi (n.)
nebyls (m.)
nebylas (f.)
nebylos (n.)
3. on, ona, ono nebyl (m.)
nebyla (f.)
nebylo (n.)
množné číslo/plurál
1. my nebyli jsme (m.)
nebyly jsme (f.)
nebyla jsme (n.)
2. vy nebyli jste (m.)
nebyly jste (f.)
nebyla jste (n.) 

vykání
nebyl jste (m.)
nebyla jste (f.)
nebyli jste (pl. m.)
nebyly jste (pl. f.)
nebyla jste (pl. n.)

3. oni, ony, ona nebyli (m.)
nebyly (f.)
nebyla (n.)

Budoucí čas

jednotné číslo/singulár
1. já budu
2. ty budeš
3. on, ona, ono bude
množné číslo/plurál
1. my budeme
2. vy budete
3. oni, ony, ona budou

Zápor/negace v budoucím čase

jednotné číslo/singulár
1. já nebudu
2. ty nebudeš
3. on, ona, ono nebude
množné číslo/plurál
1. my nebudeme
2. vy nebudete
3. oni, ony, ona nebudou

Rozkaz/imperativ

jednotné číslo/singulár
1. já
2. ty buď
3. on, ona, ono
množné číslo/plurál
1. my buďme
2. vy buďte
3. oni, ony, ona

Zákaz / negativní rozkaz

jednotné číslo/singulár
1. já
2. ty nebuď
3. on, ona, ono
množné číslo/plurál
1. my nebuďme
2. vy nebuďte
3. oni, ony, ona

Podmiňovací způsob/kondicionál

jednotné číslo/singulár neutrální tvary nespisovné tvary
1. já byl bych (m.)
byla bych (f.)
bylo bych (n.)
2. ty byl bys (m.)
byla bys (f.)
bylo bys (n.)
3. on, ona, ono byl by (m.)
byla by (f.)
bylo by (n.)
množné číslo/plurál neutrální tvary nespisovné tvary
1. my byli bychom (m.)
byly bychom (f.)
byla bychom (n.)
byli bysme (m.)
byly bysme (f.)
byla bysme (n.)
2. vy byli byste (m.)
byly byste (f.)
byla byste (n.) 

vykání
byl byste (m.)
byla byste (f.)
byli byste (pl. m. )
byly byste (pl. f.)
byla byste (pl. n.)

3. oni, ony, ona byli by (m.)
byly by (f.)
byla by (n.)

Zápor/negace v podmiňovacím způsobu/kondicionálu

jednotné číslo/singulár neutrální tvary nespisovné tvary
1. já nebyl bych (m.)
nebyla bych (f.)
nebylo bych (n.)
2. ty nebyl bys (m.)
nebyla bys (f.)
nebylo bys (n.)
3. on, ona, ono nebyl by (m.)
nebyla by (f.)
nebylo by (n.)
množné číslo/plurál neutrální tvary nespisovné tvary
1. my nebyli bychom (m.)
nebyly bychom (f.)
nebyla bychom (n.)
nebyli bysme (m.)
nebyly bysme (f.)
nebyla bysme (n.)
2. vy nebyli byste (m.)
nebyly byste (f.)
nebyla byste (n.) 

vykání
nebyl byste (m.)
nebyla byste (f.)
nebyli byste (pl. m.)
nebyly byste (pl. f.)
nebyla byste (pl. n.)

3. oni, ony, ona nebyli by (m.)
nebyly by (f.)
nebyla by (n.)

Slovesné podstatné jméno / verbální substantivum

bytí

Slovesné přídavné jméno / verbální adjektivum

jsoucí

Příčestí trpné

neexistuje, protože se jedná o pomocné sloveso

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stráce Podmínky užití.

Trochu češtiny i mimo hodiny: Jaký/jaká jste – konverzace (úroveň B1)

Jaký/Jaká jste?

1.      Jak si představujete ideální den, když máte volno?

2.      Jak si představujete „den pod psa“, když máte volno?

3.      Jak vypadá váš ideální pracovní den?

4.      Jak vypadá váš „den pod psa“ v práci?

5.      Kde nebo kdy se cítíte jako ryba ve vodě? Proč?

6.      Kde nebo kdy se necítíte ve své kůži? Proč?

(Pracovní list z výukových materiálů "Teď mluvíme česky")

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stráce Podmínky užití.

Poděkování

Děkujeme všech účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouc za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks

Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо

Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка для иностранцев в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.