Archiv pro měsíc: Červenec 2015

Trochu češtiny i mimo hodiny: Kdo, co, kdy, kde v České republice v červenci 2015

Znáte správnou odpověď?

1) Před kolika lety byl Jan Hus 6. července upálen? Celý příspěvek

Čeština spíše pro děti: Léto V. – říkanka “Zamykám, zamykám les“ (úroveň C2)

Zamykám, zamykám les

Zamykám, zamykám les,
aby sem nikdo nevlez!
Vleze-li sem bába,
ať je z ní žába.
Vleze-li sem dědek,
ať je z něj dudek.
Vleze-li sem panna,
ať je z ní srna.
Vleze-li sem mládenec,
ať je z něj mravenec.

Pozn.: Děti tuto říkanku dříve říkaly, když se vracely z lesa s jahodami nebo borůvkami, přitom vrtaly třískou do krajního stromu.

(Ukázky z výuky češtiny pro bilingvní předškoláky na Evropské škole ve městě Mol v letech 2012-2014)

Trochu češtiny i mimo hodiny: 600. výročí upálení mistra Jana Husa IV. (úroveň B2)

600. výročí upálení mistra Jana Husa IV.

Znáte správnou odpověď?

16. Jaký byl přínos mistra Jana Husa pro český jazyk?
a) napsal první českou gramatiku
b) zavedl háčky a čárky místo spřežek (píšeme háček a čárka místo např. haaczek a czaarka)
c)  sestavil pětidílný česko-německý slovník
d) prosadil názvy měsíců se slovanskými kořeny namísto názvů měsíců s kořeny z latiny (např. leden místo január, atd.)

17. Kterou větu údajně Jan Hus řekl?
a) Milejší je mi dobrý Angličan než špatný Čech.
b) Milejší je mi dobrý Němec než špatný Čech.
c)  Milejší je mi je dobrý Polák než špatný Čech.
d) Milejší je mi dobrý Slovák než špatný Čech

18. Jaký je v současnosti postoj římskokatolické církvi k Husovi?
a) negativní – Jana Husa považuje dodnes za kacíře/heretika
b) lhostejný – Jan Hus ji nezajímá
c)  od roku 1999, kdy se papež Jan Pavel II. za Husovu smrt omluvil, církev Jana Husa zařadila k církevním reformátorům
d) církev chystá Husovo svatořečení/beatifikaci

19. Jak čteme číslovku ve spojení „600. výročí“?
a) sto šesté
b) šest set
c)  šest sté
d) šesti sté

20. Na které webové stránce najdete kvíz o Janu Husoví, který má deset otázek?
a) www.hrdina.cz
b) www.hus.cuni.cz/HUS-21.html
c)  www.husovapraha.cz
d) www.mozaika.eu

Řešení

16. b), 17. b), 18. c), 19. d), 20. a)

Předcházející (třetí) část čtyřdílného kvízu o mistru Janu Husovi viz www.mozaika.eu/trochu-cestiny-i-mimo-hodiny-600-vyroci-upaleni-mistra-jana-husa-iii-uroven-b2

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.

Poděkování

Děkujeme všech účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouc za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks

Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо

Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка для иностранцев в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

Čeština spíše pro děti: Léto IV. – písnička “Šla Nanynka do zelí“ (úroveň C2)

Šla Nanynka do zelí při zpívání si prohlížíme obrázky v nějaké ilustrované knížce písniček pro děti, např. v obrázkové knížce s písničkami „Písničky pro nejmenší“, kterou vydal Albatros v roce 2010, nebo v knížce „Moje první písničky“, která je s CD a byla vytvořena výhradně pro firmu AMIPA, s. r. o. v roce 2014

Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí, Celý příspěvek

Trochu češtiny i mimo hodiny: 600. výročí upálení mistra Jana Husa III. (úroveň B2)

600. výročí upálení mistra Jana Husa III.

Znáte správnou odpověď?

11. Kde je Mistr Jan Hus pohřben?
a) v nizozemském Naardenu
b) ve švýcarské Basileji
c)  v Praze na Vyšehradském hřbitově
d) Husův popel byl po jeho upálení hozen do Rýna, aby se jeho hrob nestal poutním místem

12. Kdo jsou husité?
a) předchůdci mistra Jana Husa
b) stoupenci a následovníci mistra Jana Husa
c)  odpůrci mistra Jana Husa
d) čeští bratři (= členové protestantské církve Jednota bratrská, která vznikla v roce 1457)

13. Jaký symbol si husité zvolili?
a) lípu
b) lva
c)  kalich
d) husu

Pomník mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna

Pomník mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna

14. Kde je pomník Mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna z roku 1915?
a)  na Staroměstském náměstí v Praze
b) na nádvoří Karolina v Praze (Karolinum je nejstarší části Univerzity Karlovy, kde se v současnosti nachází rektorát UK)
c)  v centru města Kostnice v Německu
d) v Husově rodném domě v Husinci, kde bylo letos otevřeno Centrem mistra Jana Husa

15. Co je na Šalounově pomníku napsáno?
a) Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
b) Nebát se a nekrást.
c) celý husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci (Kdo jsou boží bojovníci)
d) Milujte se a pravdy každému přejte. (= Milujte se a pravdu každému přejte).

Řešení

11. d), 12. b), 13. c), 14. a), 15. d)

Poslední část čtyřdílného kvízu o mistru Janu Husovi viz www.mozaika.eu/trochu-cestiny-i-mimo-hodiny-600-vyroci-upaleni-mistra-jana-husa-iv-uroven-b2

Předcházející (druhá) část čtyřdílného kvízu o mistru Janu Husovi viz www.mozaika.eu/trochu-cestiny-i-mimo-hodiny-600-vyroci-upaleni-mistra-jana-husa-ii-uroven-b2

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.

Poděkování

Děkujeme všech účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouc za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks

Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо

Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка для иностранцев в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.