Archiv pro měsíc: Říjen 2014

Čeština pro cizince online: Naše třída – cloze text nejen pro Neslovany (úroveň A1)

Cloze text I

Kam patří písmenka v závorkách?

Naše třída

Jmenuju se Hans. Jsem Němec a student. Dopoledne studuju, ale odpoledne pracuju. A to je naše t . . . a (díř).

Dole je k . . . . . c (beeor) a nahoře je okno. Vpředu je t . . . . e (ablu) a vpředu vlevo je s . . l (ůt) a židle. Je tam taky naše učitelka. Naše učitelka má p . . . . . č (ačíot). Vpravo vpředu je s . . . ň (íkř). Ještě tam je o . . . z  (abr), kde je moře.

Vzadu je ještě jeden obraz. Tam není moře. Tam je m . . . o (tsě). Je tam náměstí. To není P . . . a (ahr), to je Brno.

Uprostřed má každý student a s . . . . . . . a (deknttu) stůl. Každý má sešit, p . . o (re) a … Kde je moje u . . . . . . e (bcčein)? Doma! Ta moje h . . . a (alv)!

Cloze text II

Jak patří písmenka?

Naše třída

Jmenuju se Hans. Jsem Němec a student. Dopoledne studuju, ale odpoledne pracuju. A to je naše . . . . . (adířt).

Dole je . . . . . . . (bceekor) a nahoře je okno. Vpředu je . . . . . . (abeltu) a vpředu vlevo je . . . . (lstů) a židle. Je tam taky naše učitelka. Naše učitelka má . . . . . . . (aččíopt). Vpravo vpředu je . . . . . (íkňsř). Ještě tam je . . . . .  (aborz), kde je moře.

Vzadu je ještě jeden obraz. Tam není moře. Tam je . . . . . (ěmost). Je tam náměstí. To není . . . . . (aahPr), to je Brno.

Uprostřed má každý student a . . . . . . . . . (adeknsttu) stůl. Každý má sešit, . . . . (eopr) a … Kde je moje . . . . . . . . (bcčeeinu)? Doma! Ta moje . . . . . (aahlv)!

Řešení = text „Naše třída“ viz Naše třída

(Pracovní list z výukových materiálů „Česky pomalu, ale jistě – kurz češtiny pro úplné začátečníky")

Pozn.: Inspirací pro text byla slovní zásoba první lekce v učebnici Communicative Czech I., kterou napsaly Ivana Rešková a Magdalena Pintarová.

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování

Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks

Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо

Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка для иностранцев в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

Čeština pro cizince online: Naše třída – text (úroveň A1)

Text

Rozumíte?

Naše třída

Jmenuju se Hans. Jsem Němec a student. Dopoledne studuju, ale odpoledne pracuju. A to je naše třída.

Dole je koberec a nahoře je okno. Vpředu je tabule a vpředu vlevo je stůl a židle. Je tam taky naše učitelka. Naše učitelka má počítač. Vpravo vpředu je skříň. Ještě tam je obraz, kde je moře.

Vzadu je ještě jeden obraz. Tam není moře. Tam je město. Je tam náměstí. To není Praha, je to Brno.

Uprostřed má každý student a studentka stůl. Každý má sešit, pero a …. Kde je moje učebnice? Doma! Ta moje hlava!!!

Cvičení

I. Ano? Ne?

Ano

Ne

1. Hans je Angličan.
2. Koberec je dole.
3. Okno je dole.
4. Tabule není vpředu.
5. Je tam učitel.
6. Je tam jeden obraz.
7. Vzadu je židle.

II. Co odpovíte?

1. Kdo je Hans?

2. Co je dole?

3. Co je nahoře?

4. Co je vpředu?

5. Co je vpředu vlevo?

6. Co je vpředu vpravo?

7. Co je vzadu?

8. Co je uprostřed?

9. Co má Hans?

Cloze texty nejen pro Neslovany viz Naše třída - cloze text nejen pro Neslovany
Cloze text nejen pro Slovany viz Naše třída - cloze text nejen pro Slovany

(Pracovní list z výukových materiálů „Čeština pomalu, ale jistě – kurz češtiny pro začátečníky", najdete ho v 7. lekci, ve které se učí rody)

Pozn.: Inspirací pro text byla slovní zásoba první lekce v učebnici Communicative Czech I., kterou napsaly Ivana Rešková a Magdalena Pintarová.

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování

Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks

Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо

Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка для иностранцев в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

Čeština spíše pro děti: Podzim II. – říkanka “Hrušky” (úroveň C2)

Hrušky

Koza bílá, hrušky sbírá,
strakatá je třese,
černá je odnese
do Babína.

Hrušky II

Koza bílá, hrušky sbírá,
prasátko je třese,
koza je odnese
na trh do Kolína.

(Ukázky z výuky češtiny pro bilingvní předškoláky na Evropské škole v Molu v letech 2012-2014)

Čeština pro cizince online: Sloveso „mít“ – tabulka a cvičení (úroveň A1)

LEKCE 5
Konjugace/ časování slovesa "mít" v češtině

I. Tabulka

zájmeno mít zápor otázka
mám nemám mám?    nemám?
ty máš nemáš máš?     nemáš?
on, ona, ono nemá má?       nemá?
my máme nemáme máme?  nemáme?
vy máte nemáte máte?   nemáte?
oni, ony, ona mají nemají mají?     nemají?

Umíte konjugovat (časovat) sloveso "mít"?

vy máte
mám
David
ty máš
my máme
Petr a Julie mají
my máme

 

(Pracovní list z výukových materiálů „Česky pomalu, ale jistě – kurz češtiny pro začátečníky")

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování

Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks

Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо

Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка для иностранцев в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.