Čeština pro cizince online: První pád množného čísla/ nominativ plurálu životných maskulin (úroveň A2)

První pád množného čísla/ nominativ plurálu životných maskulin
Znáte první první pád množného čísla/ nominativ plurálu životných maskulin?

Tip:  Tabulku s přehled koncovek najdete pod příspěvkem

architekt: architekti
básník: básníci
fyziolog: fyziologové
herec: herci
politik: politici
prezident: prezidenti
skladatel: skladatelé
spisovatel: spisovatelé
malíř: malíři
zpěvák: zpěváci

Dobrá zpráva: Další cvičení na první pád množného čísla životných maskulin najdete zde Slavní návštěvníci Karlových Varů

TABULKY: První pád množného čísla/ nominativ plurálu životných maskulin

I. A. Substantiva (podstatná jména)

konzonant >

(kromě -k, -h, -g, -ch, -r,
-tel, -an)

-i

kamarád > kamarádi, muž > muži (i mužové), pán > páni (i pánové), gurmán > gurmáni

-k >

-ci

dělník > dělníci, návštěvník > návštěvníci

-h, -g >

-zi

soudruh > soudruzi, pstruh > pstruzi

-ch >

-ši

Čech > Češi, hoch > hoši

-r >

-ři

doktor > doktoři

-tel >

učitel > učitelé

-an >

-ané

Evropan > Evropané, Američan > Američané, Číňan > Číňané

krátká jména +

-ové

Ir > Irové, Arab > Arabové, Skot > Skotové, syn > synové

jména, která končí na
-og, -of, -ém, -ál
apod. >

-ové

ekolog > ekologové, biolog > biologové, filozof > filozofové, bohém > bohémové, generál > generálové, admirál > admirálové

-a >

-ové

kolega > kolegové

-a >

-é/ -i1

turista > turisté, turisti, fotbalista > fotbalisté, fotbalisti

-e =

-i

důchodce > důchodci, soudce > soudci, průvodce > průvodci

-í =

vedoucí = vedoucí, průvodčí = průvodčí, výpravčí = výpravčí

Výjimky:

přítel

přátelé

člověk

lidé

lidi

soused

sousedé

sousedi

rodič

rodiče

kníže

knížata

kněz

kněží

1 Koncovka -i je u podstatných jmen, která končí v nominativu singuláru na -a, hovorová a často i pejorativní, např. turisti (V centru jsou jenom turisti!), fotbalisti (Za co mají ti fotbalisti tolik peněz!)

Poznámky

  1. Pohyblivé -e i v prvním pádě množné čísla u životných podstatných jmen mužského rodu vypadá, např. sportovec – sportovci, pes – psi
  2. I v prvním pádě množného čísla životných maskulin se mění „-ů-“ na „-o-“, např. kůň – koně
  3. Nejste si jistí, jaký tvar nominativu plurálu (1. pádu množného čísla) u životných maskulin je správně? Deklinace/ skloňování podstatných jmen najdete na http://prirucka.ujc.cas.cz/

I. B. Adjektiva (přídavná jména)

-ý> mladý > mladí, dospělý > dospělí, nezletilý > nezletilí
-í = elegantní = elegantní
-ký> -cí hezký > hezcí; Jaký? > Jací?
-hý, -gý> -zí drahý > drazí
-chý> -ší hluchý > hluší
-rý> -ří dobrý > dobří; který > kteří; některý > někteří
-cký> -čtí německý > němečtí
-ský> -ští pražský > pražští

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.

Poděkování

Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouc za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks

Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо

Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

Napsat komentář

Or

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.