Archiv pro rubriku: Zdarma cvičení online

Vítejte na našem blogu. Jaká témata v něm najdete“?
čeština pro cizince, čeština pro cizince – cvičení, čeština pro cizince – cvičení online, čeština pro cizince – cvičení zdarma online, čeština pro cizince – interaktivní cvičení, čeština pro cizince – interaktivní cvičení online, čeština pro cizince – interaktivní cvičení zdarma online, čeština pro cizince – výukové materiály, čeština pro cizince – výukové materiály online, čeština pro cizince – pracovní listy, čeština pro cizince – pracovní listy online, čeština pro cizince – pracovní listy zdarma, čeština pro cizince online, čeština pro cizince zdarma, čeština pro cizince zdarma online
čeština, čeština – cvičení zdarma online, čeština – interaktivní cvičení zdarma online, čeština – výukové materiály, čeština – výukové materiály online, čeština – výukové materiály zdarma, materiály na výuku češtiny, materiály na výuku češtiny online, materiály na výuku češtiny zdarma, čeština – pracovní listy, čeština – pracovní listy online, čeština – pracovní listy zdarma, čeština online, čeština zdarma, čeština zdarma online, interaktivní čeština zdarma online,
výukové materiály „Pracovní listy pro výuku češtiny pro cizince na jaro“, výukové materiály „Pracovní listy pro výuku češtiny pro cizince na léto“, výukové materiály „Pracovní listy pro výuku češtiny pro cizince na podzim“, výukové materiály „Pracovní listy pro výuku češtiny pro cizince na zimu“, výukové materiály „Teď mluvíme česky“, čeština pro Araby, čeština pro Slovany, čeština pro Neslovany, čeština pro rusky mluvící, čeština pro rusky hovořící, čeština pro Poláky, čeština pro všechny národnosti,

jazyková úroveň A1 podle SERR, jazyková úroveň A2 podle SERR, jazyková úroveň B1 podle SERR, jazyková úroveň B2 podle SERR, jazyková úroveň C1 podle SERR, jazyková úroveň C2 podle SERR, testy a zkoušky, Moje první učebnice češtiny – kurz češtiny pro začátečníky, cvičení na základě učebnice Communicative Czech, cvičení na základě učebnice New Czech Step by Step,

česká gramatika, česká gramatika online, česká mluvnice, gramatické tabulky, gramatické tabulky online, podstatná jména, substantiva, přídavná jména, adjektiva, zájmena, pronomina, číslovky, numeralia, skloňování, deklinace, příslovce, adverbia, slovesa, verba, časování, konjugace, konjugátor, předložky, prepozice, spojky, konjunkce, slovíčka, slovní zásoba, texty, dialogy, písničky, poslech, výslovnost, mluvení, konverzace, psaní, čtení, vtipy, české svátky a tradice, česká historie, sport a volný čas, přísloví a idiomy, Česká republika, Česko, Praha, Olomouc, EU, říkanky, čeština pro děti

priznani

Trochu češtiny i mimo hodiny: Daňové přiznání – interaktivní cvičení na rod v češtině (úroveň B1, B2, C1)

Daňové přiznání – interaktivní cvičení na rod v češtině

Březen nemá většina podnikatelů moc ráda, protože do konce tohoto měsíce musí podat daňové přiznání. Kdo má taky rád papírování, že …? Při vyplňování daňového přiznání se určitě hodí slovíčka z našeho seznamu. Znáte je všechna? A jejich rody?
Že nevíte?
Ta to je nejvyšší čas na naše cvičení:
cz
en
de
nl
fr
ru
sa
daňové přiznání v češtině
tax declaration in Czech
Steuererklärung auf Tschechisch
belastingaangifte in het Tsjechisch
la déclaration de revenu en tchèque
налоговая декларация на чешском языке
البيان الضريبي في اللغة التشيكية

Ten, nebo ta, nebo to, nebo ti, nebo ty? Celý příspěvek

IMG_2915

Trochu češtiny i mimo hodiny: Jarní květiny – interaktivní cvičení na rod v češtině (úroveň A1, A2, B1, B2)

Jarní květiny – interaktivní cvičení na rod v češtině

Astronomické jaro začíná až 21. března, ale už na začátku třetího měsíce roku se příroda probouzí ze zimního spánku. Objevují se první jarní květiny. Deset z nich najdete v našem seznamu.
Znáte je všechny? A jejich rody?
Že nevíte?
Ta to je nejvyšší čas na naše cvičení:
cz
en
de
nl
fr
ru
sa
jarní květiny v češtině
spring flowers in Czech
Frühlingsblumen auf Tschechisch
lentebloemen in het Tsjechisch
fleurs de printemps en tchèque
весенние цветы на чешском языке
زهور الربيع في اللغة التشيكية

Ten, nebo ta, nebo to, nebo ti, nebo ty? Celý příspěvek

Trochu češtiny i mimo hodiny: Dvanáctá část dvacetidílného testu na slovní zásobu učebnice češtiny pro cizince Communicative Czech I. (úroveň A2)

DVANÁCTÁ ČÁST Z DVACETI – MAXIMUM 10 BODŮ

C.    Substantiva (podstatná jména) – pokračování

C.4. Slova cizího původu

Jak je český ekvivalent?

vzor:
substantivum       podstatné jméno

111. mítink            __________ Celý příspěvek

Trochu češtiny i mimo hodiny: Zimní radovánky – interaktivní cvičení na rod v češtině (úroveň A1, A2, B1, B2)

Zimní radovánky – interaktivní cvičení na rod v češtině

Od začátku února do poloviny března mají žáci a studenti středních škol postupně týdenní jarní prázdniny, kde si mohou užít zimní radovánky. A deset věcí, které k zimním radovánkám patří, najdete v našem seznamu. Znáte všechna slovíčka?
A jejich rody?
Že nevíte? Tak to je nejvyšší čas na naše cvičení:
cz
en
de
nl
fr
ru
sa
Zimní radovánky v češtině
Winter Fun in Czech
Winterspaß auf Tschechisch
Winterpret in het Tsjechisch
plaisirs d’hiver en tchèque
зимние развлечения на чешском языке
متعة الشتاء في اللغة التشيكية

 

Ten, nebo ta, nebo to, nebo ti, nebo ty? Celý příspěvek

Trochu češtiny i mimo hodiny: Kdo, co, kdy, kde v České republice v únoru 2017 (úroveň C1)

Kdo, co, kdy, kde v České republice v únoru 2017

Znáte správnou odpověď?

IMG_03361. S nástupem nového amerického prezidenta v Praze skončila diplomatická mise amerického velvyslance Andrew Schapira. Který český výrobek mu pravděpodobně navždy utkví v paměti, protože mu podle jeho slov připravil nejsilnější zážitek ve funkci velvyslance?
a) české pivo
b) olomoucké tvarůžky
c) pardubický perník
d) štramberské uši Celý příspěvek